Thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

12/10/2023 | 08:02 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 11-10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố thông báo kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, kiểm tra tài chính Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang.

Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị có ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua kiểm tra, UBKT Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng, công tác tài chính, tài sản, công tác kê khai tài sản, thu nhập; chủ động xây dựng, ban hành tổ chức thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình KTGS toàn khóa, hàng năm; hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch, quy trình, thủ tục, nội dung các cuộc KTGS cơ bản đảm bảo theo các quy định. Thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng và tuyên truyền về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ; xây dựng UBKT, cơ quan UBKT các cấp và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ bản bảo đảm số lượng, chất lượng, từng bước được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tài chính cấp ủy đảm bảo kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chấp hành các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản…

Bên cạnh những ưu điểm, UBKT Trung ương còn chỉ ra một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng và kê khai tài sản, thu nhập. UBKT Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp thực hiện kiểm tra, giám sát, trọng tâm là: kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua sắm trang thiết bị; thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội…

Tin, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>