Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn phát động

09/01/2024 | 07:31 GMT+7

Khép lại năm 2023, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đó là nhờ các cấp công đoàn tổ chức phát động thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao bằng khen của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam cho đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh.

Từ các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc

Nổi bật, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Trong phát động thi đua, Hậu Giang có một cá nhân vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh do Tổng Liên đoàn phát động.

Chưa kể, khép lại Chương trình “1 triệu sáng kiến”, toàn tỉnh có 52.223 sáng kiến hợp lệ, đạt 1.157,42% kế hoạch đăng ký Tổng Liên đoàn. Với kết quả này, Hậu Giang đứng thứ 8 cả nước, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đáng ghi nhận, các sáng kiến của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đã góp phần thiết thực hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ đó giúp nâng cao chất lượng chăm lo, cải thiện đời sống cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ tỉnh còn chú trọng tôn vinh, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua. Nhiều mô hình mới, cách làm hay từ các cấp công đoàn được triển khai hiệu quả. Cụ thể như hoạt động “Cảm ơn người lao động”; Chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; mô hình “Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện ít nhất 1 công trình - sản phẩm - phần việc mang tên Công đoàn”…

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành A, cho hay năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” huyện nhà đã và đang từng bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng lẫn chiều sâu, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động ở các lĩnh vực tham gia. Từ đó, không chỉ thể hiện tiềm năng, trí tuệ, sáng tạo mà còn thúc đẩy tinh thần hăng say lao động của từng cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng công việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hóa, từ các đợt phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các cấp công đoàn trong huyện còn tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”. Nhờ đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến lề lối làm việc, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đa dạng nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua

Phát huy những thành tích đạt được, cũng như tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, đến nay, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”.

Theo ông Lê Công Khanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, việc phát động nhằm tạo khí thế sôi nổi trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, ra sức thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ của năm 2024. Trên tinh thần đó, phải gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định việc làm, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp công đoàn phải tập trung cụ thể hóa chủ đề thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Đồng thời, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy tăng năng suất lao động.

Cán bộ, công chức thi đua thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và tích cực tham gia các phong trào thi đua chuyên đề của LĐLĐ tỉnh và Tổng Liên đoàn. Mặt khác, thi đua vượt khó, sáng tạo, thúc đẩy phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước nơi có đủ điều kiện; nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh, đổi mới phương pháp làm việc, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao với mục tiêu “Tất cả vì đoàn viên, người lao động”...

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho rằng, năm 2024, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Tập trung đưa nghị quyết đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”. Vì vậy, công đoàn các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông hoạt động của công đoàn để xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý, các cấp công đoàn trong tỉnh cần đa dạng hóa nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; tạo động lực cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Thực hiện hơn 300 công trình thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Năm qua, Công đoàn Hậu Giang đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập tỉnh. Kết quả, thực hiện 176 công trình chào mừng đại hội công đoàn cơ sở, 88 công trình chào mừng đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 54 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh. Qua đó, đã công nhận, gắn biển 40 công trình, tổng giá trị các công trình hơn 258,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, đăng ký 2 công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thực hiện 17 mô hình đột phá trong hoạt động công đoàn. Tiêu biểu như mô hình: “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Tuyên truyền nhanh Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 qua Video clip trên các kênh thông tin và các trang mạng xã hội”, “Công đoàn vì sức khỏe người lao động”, “Hệ thống tiếp nhận và trả hồ sơ tự động 24/7”, “Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở trường học”...

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>