Trường chính trị tỉnh Hậu Giang: 19 năm vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của tỉnh

17/05/2023 | 13:50 GMT+7

Chặng đường hơn 19 năm xây dựng và phát triển, tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhất là về cơ sở vật chất, nhưng tập thể viên chức Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang luôn đoàn kết với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang phối hợp với Học viện chính trị khu vực IV đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh.

Nỗ lực xây dựng và phát triển

Với Quyết định số 07-QĐ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2004 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang được thành lập. Từ khi thành lập đến nay, Trường Chính trị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hỗ trợ và giúp đỡ của các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc thực hiện chủ trương của Tỉnh là từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý và kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

19 năm bền bỉ phấn đấu, đến nay, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh giao, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn,… góp phần không nhỏ trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đóng góp vào sự phát triển lớn mạnh của tỉnh Hậu Giang.

Trường Chính trị tỉnh đã mở được 138 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và Trung cấp lý luận chính trị với số lượng học viên 9.930 học viên, đã tốt nghiệp 124 lớp/9.063 học viên. Hệ Cao cấp lý luận chính trị - hành chính: Trường Chính trị đã phối hợp với Học viện chính trị khu vực IV tổ chức được 25 lớp với 1.890 học viên, đã tốt nghiệp 23 lớp với 1.774 học viên. Các lớp Đại học chuyên ngành, Nhà trường đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 15 lớp với số lượng 1.385 học viên; 02 lớp Cao học (Cao học kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Cao học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước) với số lượng 68 học viên.

Về bồi dưỡng, từ 2004 đến nay, Trường Chính trị phối hợp với Học viện Hành chính và Sở Nội vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo quản lý cấp phòng, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp đối tượng 3, 4 được 317 lớp với 29.971 học viên.

Từ kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hoá và nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đây là cơ sở để các địa phương, đơn vị chủ động quy hoạch nguồn nhân sự và sử dụng, bố trí cán bộ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên sau khi đào tạo lý luận chính trị đã vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào công việc được giao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; chuyển biến tốt trong nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ; trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn ngày càng được nâng cao, thích nghi với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 Từ năm 2004 đến Quý II năm 2023, trường đã thực hiện 95 đề tài khoa học, trong đó: 36 đề tài cấp khoa, 56 đề tài cấp trường, 3 đề tài cấp tỉnh. Trong 19 năm, trường đã tổ chức 52 hội thảo khoa học, trong đó: 29 cuộc cấp khoa, 20 cuộc cấp trường, 3 cuộc cấp tỉnh. Thực hiện 26 số Nội san khoa học với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh và các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh. Thiết kế, hoàn thiện và đi vào hoạt động hiệu quả Trang thông tin điện tử phục vụ cho các hoạt động thông tin, quản lý của nhà trường. Đội ngũ viên chức trường tích cực tham gia các cuộc hội thảo khoa học, viết bài gửi các báo, tạp chí các bộ, ngành và Trung ương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường đã từng bước đi vào nền nếp, ổn định. Công tác nghiên cứu khoa học đã tích cực góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy, tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội: Đền ơn, đáp nghĩa, quyên góp, ủng hộ đồng bào nghèo, học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; đỡ đầu, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Đặc biệt là mô hình “Lý luận gắn với thực tiễn” đã nhận được sự quyên góp, ủng hộ từ các lớp đang học tại trường, từ đó tạo sinh kế cho nhiều gia đình gặp khó khăn,…đến nay đã hỗ trợ gần 700 triệu đồng cho 16 hộ gia đình. Những hoạt động thiết thực đó đã thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tương thân, tương ái trong phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà trường, tạo nên hình ảnh đẹp của người cán bộ trường chính trị.

Những định hướng phát triển

Thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” – trong đó Trường Chính trị đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 và đạt chuẩn mức 2 vào năm 2030 cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy. Đây là vấn đề quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo. Phải xác định rõ nội dung, chương trình cho từng đối tượng, loại hình đào tạo cụ thể. Điều này quan trọng là người thầy không chỉ trang bị kiến thức về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ mà còn định hướng, hướng dẫn học viên tự liên hệ với bản thân và thực tiễn cuộc sống; vận dụng kiến thức đã học vào giải đáp những vấn đề thực tiễn đang đặt ra; nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Tăng cường đào tạo đội ngũ giảng viên phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng; trong đó chất lượng là yêu cầu ưu tiên. Mỗi giảng viên phải thật sự mạnh về chuyên môn, có đủ bản lĩnh chính trị, gương mẫu về đạo đức, có quan điểm lập trường vững vàng vừa hồng, vừa chuyên là tấm gương sáng cho học viên noi theo. Muốn vậy, Trường cần tiếp tục đưa giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn; nghiên cứu thay đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực giúp cho học viên học tập tốt hơn; tham gia nghiên cứu thực tế để có nhiều kinh nghiệm thực tiễn gắn kết vào giảng dạy.

Đầu tư cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu ngày càng tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng các hạng mục cần thiết đảm bảo cho công tác dạy và học: nhà đa năng, hội trường lớn, nhà ăn, ký túc xá, khuôn viên cây xanh hoặc vường hoa, đường giao thông nội bộ theo Quy định số 11 – QĐ/TW về trường chính trị chuẩn.

Một vấn đề mang tính chất quyết định và xuyên suốt cho sự phát triển lớn mạnh trong tương lai đó là giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong toàn trường. Đổi mới triệt để công tác quản lý chuyên môn, nghiên cứu áp dụng các mô hình, biện pháp tổ chức và quản lý thích hợp nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, điều hành, triển khai thực hiện theo hướng tăng cường quyền hạn, trách nhiệm và coi trọng hiệu quả, chất lượng công tác, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của mỗi phòng, khoa và từng viên chức, giảng viên.

19 năm đồng hành vào sự phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, tập thể Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục vượt qua khó khăn, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà, góp phần cùng toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hậu Giang thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra.

THU HẰNG - MỸ LỆ - QUỐC DŨNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>