• Tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng, chống tham nhũng vào nhà trường
  • 18:17, 22/11/2018
  • Thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 21-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc kiểm tra,
  • Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn để không tự “đánh mất mình”
  • 15:21, 22/11/2018
  • Đảng, Nhà nước ta luôn phát huy dân chủ, tiếp thu, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các cán bộ hưu trí-những người có kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước.