• THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải từ trần
 • 09:50, 18/03/2018
 • Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:
 • Vĩnh biệt chú Sáu Khải
 • 09:31, 18/03/2018
 • VOV.VN -Cuối cùng chú Sáu Khải ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của bao người, trong đó có tôi là người đã vinh dự làm phiên dịch cho Chú gần 10 năm.
 • Trả lời kiến nghị của cử tri
 • 07:31, 16/03/2018
 • Hiện nay, nội dung chương trình, thời lượng giảng dạy chưa hợp lý, chương trình học chính khóa nặng; đề nghị tích hợp nội dung để giảm môn học phù hợp với khả năng học sinh; nghiên cứu chọn lọc nội dung cơ bản, cần thiết, phù hợp chuẩn kiến thức, kỹ năng theo chương trình.
 • Nhận thức đúng về đường lối quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân
 • 10:11, 15/03/2018
 • Đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND) của Đảng ta là rất rõ ràng, thế nhưng không chỉ một số phần tử phản động, cơ hội xuyên tạc mà trong chính nội bộ cũng có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương này.