• Chăm lo gia đình chính sách
  • 08:00, 03/10/2018
  • Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho gia đình chính sách...
  • Bộ Chính trị trình Trung ương nhân sự Chủ tịch nước
  • 15:08, 02/10/2018
  • Tại hội nghị TƯ 8 khai mạc sáng nay, Bộ Chính trị trình TƯ xem xét, quyết định việc giới thiệu nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước; bầu bổ sung ủy viên UB Kiểm tra TƯ khoá 12 và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của Đảng.
  • Hà Nội: Thi hành kỷ luật 545 đảng viên
  • 15:06, 02/10/2018
  • 9 tháng đầu năm, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố Hà Nội đã thi hành kỷ luật 545 đảng viên (khiển trách 402, cảnh cáo 75, cách chức 5, khai trừ 63 trường hợp).