• Trả lời ý kiến cử tri
  • 09:04, 18/03/2019
  • Các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu ra tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa IX đã được ngành chức năng tiếp tục trả lời cụ thể.
  • Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động HĐND
  • 09:03, 18/03/2019
  • (HG) - Với chủ đề “Một số vấn đề cần quan tâm trong tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, giải trình và giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp”, Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và thường trực HĐND các huyện, thị, thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây sẽ góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong hoạt động giữa các đơn vị.
  • Nghiêm túc với công tác kiểm tra, giám sát
  • 08:55, 18/03/2019
  • Cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Vị Thanh đang tích cực triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS); coi đây là giải pháp để ngăn ngừa đảng viên vi phạm kỷ luật.