• Điểm nhấn dân vận khéo
  • 08:26, 10/10/2017
  • Từ những mô hình Dân vận khéo, cộng hưởng với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, đã tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống người dân, phục vụ sự phát triển ở huyện Vị Thủy.
  • Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
  • 08:16, 10/10/2017
  • ​​​​​​​Chính nhờ phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần giúp các cấp, các ngành của huyện Phụng Hiệp triển khai thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị đề ra.
  • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
  • 08:00, 06/10/2017
  • ​​​​​​​Với mục tiêu hướng đến chính quyền phục vụ, thị xã Ngã Bảy đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.