HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
154,301,230 lượt truy cập
  • Tiếp cận thông tin để giảm nghèo hiệu quả
  • 06:54, 09/08/2023
  • Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, thị xã Long Mỹ tăng cường thông tin, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân.
  • Huyện Châu Thành A đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo
  • 09:44, 26/06/2023
  • Huyện Châu Thành A xác định để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác thông tin, truyền thông sẽ góp phần triển khai các chính sách được kịp thời,