HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,301,166 lượt truy cập
  • Đề cao trách nhiệm cơ quan dân cử
  • 18:59, 26/02/2020
  • Từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay, HĐND các cấp của huyện Châu Thành không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động.
  • Đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động
  • 06:17, 03/02/2020
  • Năm qua, hoạt động của HĐND huyện Châu Thành A được quan tâm đổi mới, nhiều mô hình, sáng kiến được thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự hài lòng của cử tri.