HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,708,143 lượt truy cập
 • Cần đẩy nhanh tiến độ trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
 • (HG) - Trong báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá Thường trực UBND tỉnh sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tổ chức nghiên cứu,
 • Thực hiện 6 cuộc giám sát
 • 08:54, 21/10/2019
 • (HG) - Đầu năm đến nay, hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND tỉnh ngày càng đúng luật, đi vào trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.
 • Sớm khắc phục bất cập việc đặt, đổi tên đường
 • 14:47, 20/10/2019
 • Qua khảo sát một số địa phương trên địa bàn tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá các địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác đặt, đổi tên đường, nhưng cũng cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại.
 • Huyện Phụng Hiệp: Chuẩn bị và tổ chức chu đáo các kỳ họp
 • 08:19, 07/10/2019
 • (HG) - Theo đó, trước 45 ngày khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Phụng Hiệp xây dựng kế hoạch liên tịch với UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện và các ngành liên quan để thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp.