HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
113,921,191 lượt truy cập
 • Trên 8.900 lao động được đào tạo nghề
 • (HGO) - Trong đó, đào tạo trung cấp, cao đẳng là 786 lao động, đào tạo nghề lao động nông thôn là 3.475 lao động, đào tạo nghề thường xuyên từ các chương trình, dự án khác là 4.653 lao động.
 • Đào tạo nghề gắn với mục tiêu phát triển
 • 08:57, 18/09/2019
 • Những năm qua, tỉnh đã thực hiện công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, vừa nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, vừa góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.
 • Cuộc sống khá hơn nhờ trồng hẹ
 • 08:33, 16/09/2019
 • Thời gian gần đây, cây hẹ được bà con xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, nhân rộng, chọn trồng cho thu nhập quanh năm.
 • Tư vấn việc làm đạt gần 171% kế hoạch năm
 • 17:13, 21/08/2019
 • (HG) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tư vấn việc làm trên 16.700 người, đạt gần 171% kế hoạch năm 2019. Trong đó, có 3.178 người đăng ký tìm việc làm. Kết quả, có 2.144 lao động được giới thiệu việc làm, với 689 lao động tìm được việc làm ổn định.
 • Huyện Phụng Hiệp: Mở 7 lớp đan nhựa
 • 07:13, 15/08/2019
 • (HG) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phụng Huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 7 lớp nghề đan nhựa cho 175 học viên, là lao động nông thôn, lao động nghèo tại địa phương.