HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
55,829,196 lượt truy cập
  • Đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực
  • ​​​​​​​Thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (cuộc vận động) tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện sôi nổi trong năm 2017.