HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
114,756,101 lượt truy cập

Phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường

20/05/2020 | 08:11 GMT+7

(HG) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa ban hành kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh năm 2020.

Trong thời gian qua, các hoạt động phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và cộng đồng dân cư. Các nội dung thực hiện trong kế hoạch lần này liên quan đến quyền và nghĩa vụ của tổ chức chính trị - xã hội, hộ gia đình và cộng đồng dân cư quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường. Tiếp tục lồng ghép công tác bảo vệ môi trường thông qua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và các phong trào có sự tham gia của cộng đồng dân cư khác. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào chống rác thải nhựa. Hướng dẫn, đẩy mạnh việc thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; hướng dẫn, thí điểm thực hiện và phổ biến các kỹ thuật, mô hình thực hành giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn trong sinh hoạt.

Tiếp tục triển khai các mô hình như mô hình ủ phân compost bằng rác thải sinh hoạt; mô hình tổ tự quản về thu gom, xử lý rác thải; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp; mô hình tôn giáo bảo vệ môi trường; mô hình thu gom và lưu giữ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và thí điểm thực hiện các mô hình khác về bảo vệ môi trường. Tổ chức các hội thi, hội thảo, ngày hội môi trường để phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường…

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới