Thành phố Ngã Bảy: Kiểm tra 33 cơ sở trong chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường

24/11/2020 | 09:04 GMT+7

(HG) - Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Ngã Bảy đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn về việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường.

Qua tiến hành kiểm tra tại 33 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Ngã Bảy, đoàn ghi nhận 32 cơ sở chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, còn 1 cơ sở không đảm bảo điều kiện bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, đã bắt buộc di dời. Cùng với việc kiểm tra thường xuyên về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, ngành chức năng thành phố và các địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức các cơ sở sản xuất kinh doanh đối với việc bảo vệ môi trường gắn với chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao cũng như phường văn minh đô thị.

NGUYỄN LÊ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>