Diện tích trồng cây ăn trái và khóm tăng trên 850ha

30/03/2020 | 08:52 GMT+7

(HG) - Theo Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, so với cùng kỳ năm rồi, diện tích trồng cây ăn trái và khóm trên địa bàn tăng hơn 850ha. Theo đó, diện tích cây ăn trái năm 2020 là 1.751ha, tăng 235,8ha. Trong đó, cây có múi trồng được 638,3ha, tăng 86,6ha và cây ăn trái khác là 1.112, tăng 149,2ha. Diện tích khóm đến nay trồng được trên 2.206, tăng 616ha, trong đó lưu gốc 1.831,3ha và trồng mới là 375ha.

Đến nay, diện tích cây ăn trái thu hoạch được 142ha và cây khóm thu hoạch 543ha. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm rồi thì sản lượng cây có múi và cây ăn trái khác giảm từ 0,3-2,2 tấn/ha, trong đó cây có múi thu hoạch bình quân 13,3 tấn/ha, cây ăn trái khác đạt trên 9,8 tấn/ha. Đối với cây khóm, năng suất đạt 16,5 tấn/ha, tăng 0,19 tấn/ha so với cùng kỳ và giá khóm cũng tăng 500-1.000 đồng/trái.

LAN PHƯƠNG

Viết bình luận mới