Hơn 1,3 tỉ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

14/10/2019 | 07:42 GMT+7

(HG) - Đầu năm đến nay, các cấp hội nông dân đã vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện 21,3km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, làm mới 35 cầu, cống; thực hiện 37 công trình thủy lợi. Tổng giá trị đóng góp trên 1,3 tỉ đồng, trong đó nông dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc quy ra tiền gần 900 triệu đồng, góp 1.095 ngày công lao động.

Thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội tập trung củng cố các mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; 76/76 cơ sở hội xây dựng mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát động các thành viên trong mô hình thực hiện thu gom, phối hợp xử lý 823kg bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật. Toàn tỉnh có 70.614/71.924 hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98,18% nghị quyết năm.

MỸ AN

Viết bình luận mới