Hơn 32.508 tỉ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới

23/08/2019 | 08:37 GMT+7

(HG) - Qua rà soát của Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh, sau gần 10 năm xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020) trên địa bàn tỉnh thì tổng vốn huy động để đầu tư xây dựng NTM đạt hơn 32.508 tỉ đồng.

Từ nguồn vốn NTM đã giúp cho nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn tỉnh trở nên khang trang, cảnh quan sạch đẹp.

Số vốn trên có được là từ nguồn Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương, vốn tín dụng, vốn lồng ghép, vốn doanh nghiệp và dân đóng góp. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã thực hiện mới, cũng như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bê tông hóa trên 651km đường giao thông và 357 cây cầu; qua đây giúp cho 52/53 xã có đường ô tô về đến trung tâm xã và 407/407 ấp có đường xe 2 bánh đi lại được dễ dàng trong hai mùa mưa nắng. Bên cạnh đó, tỉnh đã phối hợp với các địa phương xây dựng mới, sửa chữa và nâng cấp 155 điểm trường đối với từng cấp học nhằm dần hoàn thiện hệ thống các công trình phục vụ việc chuẩn hóa về giáo dục trên địa bàn xã, từ đó hiện toàn tỉnh có 215/336 trường đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, thông qua sự đầu tư từng năm nên toàn tỉnh hiện có 35 trung tâm văn hóa - thể thao xã và 135 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn theo quy định; đồng thời có 13 chợ được đầu tư xây dựng mới và 82 chợ được nâng cấp, cải tạo để đáp ứng nhu cầu mua, bán cho người dân nông thôn.

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng từ nguồn vốn chương trình xây dựng NTM, các ngành chức năng tỉnh và địa phương còn quan tâm triển khai nhiều chương trình, đề án và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ vốn ban đầu cho không ít hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, góp phần giúp nhiều xã đạt tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất...

Tin, ảnh: TUẤN PHÁT

Viết bình luận mới