Huyện Châu Thành A: Có 2 mô hình hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị

01/11/2023 | 07:55 GMT+7

(HG) - Năm 2023, huyện Châu Thành A thực hiện được 2 mô hình Hợp tác xã nông nghiệp điển hình sản xuất theo chuỗi giá trị ở Hợp tác xã nông nghiệp Hiếu Lực và Hợp tác xã nông nghiệp chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi.

Mô hình trên đòi hỏi hợp tác xã có hợp đồng đầu vào với thành viên hợp tác xã và liên kết ký hợp đồng với công ty hoặc doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho thành viên; mở sổ sách kế toán đúng theo quy định, thực hiện chế độ báo cáo qua mạng đầy đủ; doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên, lợi nhuận sau thuế từ 300 triệu đồng trở lên, có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết với các hợp tác xã, các doanh nghiệp khác để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Với sự giúp đỡ của Liên minh hợp tác xã, các đơn vị liên quan và nỗ lực hoạt động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, kết quả Hợp tác xã nông nghiệp Hiếu Lực đạt doanh thu 2,1 tỉ đồng/năm, lợi nhuận 500 triệu đồng/năm; Hợp tác xã chăn nuôi ba ba Thạnh Lợi doanh thu 1,6 tỉ đồng/năm, lợi nhuận 300 triệu đồng/năm. 

KIM VIẾNG 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>