Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

19/04/2024 | 07:48 GMT+7

(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa yêu cầu Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Các địa phương trong tỉnh đang phát huy hiệu quả trạm bơm điện để cung cấp nước ngọt cho sản xuất, nhất là vụ lúa Hè thu.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh chỉ đạo thành viên quán triệt thực hiện nghiêm các Công điện, Chỉ thị, Công văn của Bộ, ngành Trung ương; tăng cường tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số 307/UBND-NCTH ngày 12/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với cao điểm xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của tỉnh đã ban hành. Chỉ đạo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh tăng cường theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; đồng thời, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, Báo Hậu Giang tăng cường thông tin về nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Phối hợp với các địa phương rà soát số hộ dân bị thiếu nước ngọt sinh hoạt, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số,... kịp thời thực hiện giải pháp hỗ trợ cho người dân phù hợp với thực tế tại vùng bị hạn, xâm nhập mặn không để dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống nắng nóng, thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT và các Bộ, ngành có liên quan. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn theo dõi chặt chẽ, dự báo ảnh hưởng của xâm nhập mặn, thông tin kịp thời, bố trí cơ cấu mùa vụ cho hợp lý, cung cấp nguồn nước ngọt, thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đặc biệt bảo vệ vụ lúa Hè thu năm 2024. Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh tăng cường công tác quan trắc mặn thường xuyên kịp thời chính xác. Tăng cường thực hiện các giải pháp vận hành các trạm bơm điện do tỉnh quản lý đảm bảo ngăn mặn trữ ngọt phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt người dân.

UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để đáp ứng yêu cầu phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn cập nhật, triển khai Kế hoạch phòng, chống phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn; xác định từng khu vực khả năng bị ảnh hưởng triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương...

H.TÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>