• Nhiều mục tiêu về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới
  • 07:47, 13/10/2022
  • (HG) - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới (NTM) để góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn với thành thị,
  • Nâng tầm sản phẩm nông sản
  • 08:23, 21/09/2022
  • Hậu Giang đã và đang tăng cường hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã đưa nông sản tham gia sàn thương mại điện tử. Qua đây, góp phần nâng tầm giá trị và đưa nông sản tỉnh nhà vươn xa.
  • Mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản
  • 08:02, 13/09/2022
  • Xác định phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa hết sức quan trọng, Hậu Giang đang tập trung hỗ trợ hộ sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Từ đây, mở rộng hơn thị trường tiêu thụ nông sản của Hậu Giang.