HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,345,723 lượt truy cập

Hội Luật gia tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

16/08/2019 | 07:58 GMT+7

Trong nhiệm kỳ qua (2014-2019), các cấp hội luật gia trong tỉnh đã tích cực trong mọi hoạt động của mình, góp phần đáng kể trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Bé (ảnh), Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cho biết:

- Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức thống nhất tự nguyện của các luật gia trên cả nước. Đối với Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2014- 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Hội Luật gia Việt Nam, đơn vị đã có những bước phát triển quan trọng về tổ chức, bộ máy và hội viên.                       

Tính đến nay, chúng tôi đã có 16 chi hội ở cơ quan cấp tỉnh, 7 hội luật gia cấp huyện, 45 chi hội luật gia ở cấp xã. Trong nhiệm kỳ, hội đã kết nạp 542 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 1.131. Thời gian qua, chúng tôi đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp, qua đó, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Trong thực tế, khi nói đến luật sư thì mọi người hiểu ngay là làm công việc gì, thế nhưng, khi nói đến luật gia, một số người vẫn còn chưa am tường. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về nhiệm vụ của Hội Luật gia không ?

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Luật gia là tập hợp những người đã và đang công tác pháp luật nhằm xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và nghề nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, hội có nhiệm vụ tham gia xây dựng pháp luật, nghiên cứu khoa học pháp lý; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, kiến nghị với cơ quan nhà nước những vấn đề về xây dựng và thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, một nhiệm vụ thường xuyên của hội là tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật cho hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định; hội còn có nhiệm vụ tham gia các hoạt động chính trị, pháp lý phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Là một tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tập hợp những hội viên là người am hiểu pháp luật, các cấp hội luật gia trong tỉnh đã có những đóng góp, hỗ trợ gì đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, thưa ông ?

- Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân…” và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong những năm qua, chúng tôi rất chú trọng đến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho các tầng lớp nhân dân.

Điều này thể hiện qua việc các cấp hội luật gia trong tỉnh đã thực hiện gần 2.000 lượt tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 200.000 lượt người tham gia. Hội chú trọng tuyên truyền các luật gần gũi đời sống người dân như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng cháy chữa cháy; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Hợp tác xã… và những quy định pháp luật liên quan, qua đó, làm cho người dân hiểu, thực hiện đúng các quy định.

Chúng tôi còn phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền, tư vấn pháp luật ở địa bàn dân cư, nhất là các xã vùng nông thôn, vùng sâu ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ; phối hợp tư vấn, giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Kênh 5, Bộ Công an.

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở, hiện hầu hết các tổ hòa giải đều có thành viên là hội viên hội luật gia. Do đó, nhiệm kỳ vừa qua, các tổ hòa giải đã tham gia hòa giải thành 2.827/3.166 vụ, đạt tỷ lệ 89,3%.

Hầu hết hội đặc thù, hội nghề nghiệp, trong hoạt động luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là kinh phí và nhân sự. Hội Luật gia tỉnh có gặp khó khăn này không, thưa ông ?

- Lúc đầu cũng có khó khăn nhất định, tuy nhiên, do Hội Luật gia có những đặc điểm, nét riêng mà các tổ chức khác không có nên dần ổn định.

Hầu hết hội viên là những người am hiểu pháp luật, gắn công việc hằng ngày được phân công với nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người dân nên hoạt động thuận lợi. Bên cạnh đó, hội luật gia các cấp, các ngành luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan nên những khó khăn về kinh phí và nhân sự đến nay được giải quyết, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Xin cảm ơn ông !

ĐÌNH BẢO thực hiện

Viết bình luận mới