Kiểm sát chặt chẽ công tác thi hành án dân sự

30/09/2020 | 08:25 GMT+7

(HG) - Đầu năm đến nay, viện kiểm sát hai cấp trong tỉnh đã quan tâm kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định và tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. Qua đó, ngành đã tập trung kiểm sát việc phân loại các vụ, việc không có điều kiện thi hành án; có điều kiện nhưng chậm tổ chức thi hành án; kiểm sát đối với những vụ việc thi hành án phức tạp, kéo dài; hoãn, tạm đình chỉ và cưỡng chế thi hành án, qua đó, cùng với ngành thi hành án dân sự phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thi hành án được Quốc hội giao.

Một buổi kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ.

Cụ thể, 9 tháng đầu năm, Viện KSND hai cấp đã kiểm sát 9.426 việc/823 tỉ đồng; trong đó, án có điều kiện thi hành 7.727 việc/604 tỉ đồng. Đơn vị tiến hành kiểm sát 5.245 quyết định về thi hành án; tham gia kiểm sát cưỡng chế, kê biên tài sản thi hành án, tiêu hủy vật chứng 104 cuộc. Thông qua công tác kiểm sát, hai cấp kiểm sát đã ban hành 1 kháng nghị, 28 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; kết quả đến nay đã nhận được văn bản trả lời 1 kháng nghị, 21 kiến nghị, trong đó 1 kháng nghị, 20 kiến nghị được chấp nhận, đạt tỷ lệ 95,5%.

Tin, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới