Nâng cao chất lượng phòng, chống tham nhũng

02/12/2019 | 06:26 GMT+7

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nên công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện Phụng Hiệp trong thời gian qua đã đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt.

Hoạt động của bộ phận một cửa trên địa bàn huyện Phụng Hiệp công khai, hiệu quả là một trong những biện pháp phòng ngừa tốt tham nhũng.

Ngay từ đầu năm 2019, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác PCTN, lãng phí nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, các địa phương, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thanh tra, kiểm tra khiếu nại, tố cáo; giám sát, minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, công vụ...

Theo ông Bạch Việt Mến, Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí đến tất cả các cơ quan, ban, ngành trong toàn huyện.

Cụ thể, hiện nay Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã đưa nội dung PCTN vào chương trình của các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nhờ vậy, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở.

Cùng với đó, các ngành chức năng huyện cũng tập trung phổ biến văn bản về PCTN thông qua các cuộc họp, trên phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền rộng rãi đến đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân.

Gắn với tuyên truyền, nâng cao nhận thức về PCTN, Chánh Thanh tra huyện Phụng Hiệp Bạch Việt Mến chia sẻ: “Muốn PCTN, lãng phí hiệu quả thì công tác thanh, kiểm tra về nội dung này phải được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định”.

Theo đó, trong năm 2019, huyện đã triển khai 4 cuộc thanh tra về PCTN tại 4 đơn vị (vượt 200% so kế hoạch), qua thanh tra, chưa phát hiện vi phạm, tuy nhiên, những hạn chế của các đơn vị đều được yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay.

Ngoài ra, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng cũng được huyện chú trọng. Theo đó, đối với các đơn thư tố cáo nặc danh, không có tên, địa chỉ rõ ràng, quy định của Luật Tố cáo sẽ không xem xét, xử lý. Tuy nhiên, nhằm đấu tranh phòng ngừa, đẩy lùi tham nhũng, đơn thư không có tên họ, địa chỉ nhưng nội dung rõ ràng, Ban chỉ đạo kiêm nhiệm nội chính và PCTN huyện vẫn chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xem xét và có biện pháp thanh tra, kiểm tra phù hợp với quy định để tránh bỏ sót vi phạm.

Còn trong công tác cải cách hành chính, với mục tiêu công khai, minh bạch nhằm góp phần hạn chế tiêu cực, tham nhũng, chính quyền các cấp trên địa bàn đã chú trọng làm tốt công tác cải cách, xây dựng văn hóa nơi công sở, minh bạch thông tin với người dân.

Đến nay, huyện Phụng Hiệp đã triển khai đến các phòng, ban, ngành và xã, thị trấn thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết hồ sơ hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Tiến hành lắp đặt camera giám sát tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo ông Lê Minh Đương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Phụng Hiệp, thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn đã niêm yết công khai toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, lĩnh vực phụ trách tại bộ phận một cửa. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong theo dõi, nắm bắt thông tin, góp phần ngăn ngừa sự nhũng nhiễu, rườm rà và tham nhũng trong quá trình yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính.

Năm 2019, Tỉnh ủy giao cho các địa phương, đơn vị thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác PCTN. Đặt ra yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN trong đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền trong kiểm tra, xử lý và giám sát về PCTN ở địa phương, đơn vị mình.

Ông Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp cho biết, để PCTN đạt hiệu quả cao theo chỉ đạo của Tỉnh ủy thì công tác này cần phải được thực hiện thường xuyên và đồng bộ. Qua đó, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện sẽ tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác này vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, để qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PCTN.

Bài, ảnh: Đ.BẢO

Viết bình luận mới