Nâng chất tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

18/03/2019 | 08:53 GMT+7

Đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm qua có những hạn chế nên năm nay, các ngành, các cấp liên quan trong tỉnh đã và sẽ tập trung hơn nhiệm vụ này.

Phổ biến pháp luật tại phường IV, thành phố Vị Thanh.

Với hạn chế đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã hoạt động hiệu quả chưa cao, chưa thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PBGDPL; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã cơ bản còn yếu về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, năm nay, tỉnh đề ra giải pháp nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức pháp luật chuyên sâu.

Cùng với đó là thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Ông Phạm Văn Mun, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Vị Thanh, cho biết cũng cần quan tâm phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện và thành viên trong tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL. Thường xuyên động viên, khuyến khích nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác này sáng tạo, cống hiến nhiều hơn.

Với việc tuyên truyền, phổ biến một số văn bản chưa sâu rộng, chỉ dừng lại ở mức độ đưa thông tin pháp luật, năm 2019 sẽ đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, của cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng tôi sẽ tham mưu xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp PBGDPL phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị theo từng thời gian”, ông Nguyễn Quốc Lai, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật Sở Tư pháp, nói.

Theo ông Nguyễn Quốc Lai, năm nay các ngành, các cấp cần tích cực hơn trong đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động PBGDPL phù hợp với đặc điểm, nhu cầu, đối tượng và điều kiện cụ thể; địa phương, ngành phải lồng ghép công tác PBGDPL với thực hiện các chương trình, phong trào vận động quần chúng...

Đánh giá nguồn lực xã hội tham gia thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh năm 2018 còn rất hạn chế nên năm nay tỉnh giao cho cơ quan có trách nhiệm xây dựng cơ chế thực hiện xã hội hóa, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL. Cơ quan nhà nước, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế cũng phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện PBGDPL.

Về gắn kết chặt chẽ công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan, ông Đỗ Thế Cường, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, cho biết trong quá trình tham gia phiên tòa, rất chú trọng phổ biến pháp luật cho đương sự.

“Đây là kênh tuyên truyền hữu hiệu. Đương sự sẽ biết nhiều về tố tụng, quyền, nghĩa vụ của mình; biết thẩm quyền của một số cơ quan trong dân sự, hành chính... Sau đó, họ áp dụng đúng và có thể phổ biến lại cho người thân biết thực hiện nếu có liên quan”, ông Cường nói thêm.

Để nâng chất hơn công tác PBGDPL, theo ông Nguyễn Quốc Lai, từ nay đến cuối năm sẽ nêu ý kiến trong chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch PBGDPL cho công tác này đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL trong trường học năm 2019 được UBND tỉnh giao Sở Tư pháp và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện phải có trọng tâm, đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; cần tổ chức tọa đàm nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong thanh, thiếu niên.

 

Bài, ảnh: T.THỨC

Viết bình luận mới