Thành phố Vị Thanh: Có 2 câu lạc bộ phòng, ngừa hỗ trợ người nghiện ma túy, người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng

19/02/2020 | 08:38 GMT+7

(HG) - Thành phố Vị Thanh đã thành lập 2 câu lạc bộ phòng, ngừa hỗ trợ người nghiện ma túy, người bán dâm tái hòa nhập cộng đồng và 5 đội công tác xã hội tình nguyện.

Từ khi thành lập, các câu lạc bộ và đội công tác xã hội tình nguyện đã phối hợp cùng công an, y tế và hội liên hiệp phụ nữ phường, xã triển khai các lớp tuyên truyền giáo dục được 28 cuộc cho 420 đối tượng vi phạm pháp luật về các tệ nạn xã hội. Đồng thời, các thành viên tiếp cận người nghiện, người bán dâm và gia đình họ để thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, giảm lây nhiễm và tác hại của HIV/AIDS; tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh. Các câu lạc bộ của các đoàn thể đã vận động người cai nghiện, người bán dâm hoàn lương, nạn nhân bị mua bán trở về tham gia. Đặc biệt, phối hợp với chính quyền, tổ chức đoàn thể, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn giới thiệu, giúp đỡ người sau cai nghiện, người bán dâm hoàn lương được tiếp cận các dịch vụ dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần tái hòa nhập cộng đồng.

HỮU NGHỊ

Viết bình luận mới