Triển khai 3 văn bản luật

06/08/2020 | 17:37 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 6-8, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai 3 văn bản luật gồm Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước cho gần 100 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị triển khai các văn bản luật.

Bộ luật Lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 220 điều, quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, quản lý nhà nước về lao động…

Về tuổi nghỉ hưu, tại Điều 169 Bộ luật Lao động (sửa đổi) quy định, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động (sửa đổi) tăng thêm một ngày nghỉ lễ trong năm so với quy định hiện hành. Cụ thể, Điều 112 quy định, ngày Quốc khánh, người lao động được nghỉ 2 ngày là ngày 2-9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 Chương, 135 Điều quy định các hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực chứng khoán; tổ chức thị trường chứng khoán; quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Luật quy định 4 nguyên tắc hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời cũng đề ra 7 biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán. Trong đó, có việc giám sát an ninh, an toàn thị trường; ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định của thị trường chứng khoán; phong tỏa tài khoản chứng khoán, yêu cầu người có thẩm quyền phong tỏa tài khoản tiền có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Đối với quy định về Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK), luật thống nhất chỉ có một SGDCK duy nhất làm đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, trước mắt chưa thực hiện ngay việc cơ cấu lại, sáp nhập 2 SGDCK hiện nay thành một mà phân định lại chức năng, nhiệm vụ của SGDCK Hà Nội và SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức, vận hành các thị trường chứng khoán riêng biệt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các SGDCK.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước được thông qua gồm 3 điều. Trong đó, luật đã bổ sung quy định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ về cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán. Theo đó, luật chỉ rõ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được xác định trong quá trình kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán, đó là các đối tượng có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của đơn vị được kiểm toán.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán Nhà nước, luật bổ sung quy định kiểm toán Nhà nước có nhiệm vụ xem xét, quyết định việc kiểm toán theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời sửa đổi, bổ sung căn cứ ban hành quyết định kiểm toán tại khoản 3, Điều 30 của luật hiện hành để bảo đảm tính thống nhất.

Cả 3 luật trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Đ.BẢO

Viết bình luận mới