• Quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử
 • (HG) - Cục thuế Hậu Giang cho biết, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2459/TCT-TTKT ngày 16/6/2023 về việc tăng cường công tác quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) và Thông báo số 465/TB-TCT ngày 30/6/2023 thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội.
 • Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp
 • 07:55, 30/08/2023
 • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, thực hiện Công văn số 1483/TCT-KK ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID), từ ngày 10/5/2023, hệ thống thuế điện tử đã nâng cấp hệ thống đáp ứng việc nộp thuế theo mã ID. Tuy
 • Giải ngân 117 triệu đồng
 • 10:46, 15/08/2023
 • (HG) - Đó là số tiền Ngân hàng Chính sách xã hội Phòng giao dịch huyện Châu Thành A vừa giải ngân cho 11 hộ khách hàng vay vốn ở xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.
 • Gỡ khó nguồn thu tiền sử dụng đất
 • 08:13, 31/07/2023
 • Nguồn thu sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách. Tuy nhiên, hiện nay nguồn thu này đang còn những khó khăn. Vì vậy, để hoàn thành nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, các ngành tỉnh cùng địa phương đã rà soát tình hình thực hiện các dự án, tháo gỡ khó khăn cho nguồn thu này.
 • Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ
 • 09:54, 30/06/2023
 • (HG) - Theo Cục Thuế Hậu Giang, xác định chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người nộp thuế tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại,
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
 • 09:54, 30/06/2023
 • (HG) - Theo Cục Thuế tỉnh, ngày 21-6-2023, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21-6-2023 đến ngày 31-12-2023.
 • Quyết liệt công tác thu thuế
 • 09:51, 30/06/2023
 • Trong 6 tháng đầu năm 2023, kết quả thu thuế theo địa bàn cơ bản đều đạt và vượt dự toán, tuy nhiên còn nhiều nguồn thu gặp khó khăn.