HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,790,364 lượt truy cập
  • Hiệu quả từ đề án
  • Đề án phát triển thể dục thể thao (TDTT) thành phố Vị Thanh giai đoạn 2017-2020 (đề án), đến nay đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm TDTT mạnh của tỉnh.
  • Bước tiến từ thể thao phong trào
  • 07:59, 29/11/2018
  • Cơ sở vật chất hoàn thiện, người dân hiểu hơn về lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao đã đưa thể thao phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.