HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
50,082,491 lượt truy cập
  • Khỏe để bảo vệ Tổ quốc
  • 09:02, 17/08/2017
  • ​​​​​​​Tập luyện thể thao để có sức khỏe hoàn thành tốt trách nhiệm, trọng trách được giao luôn được các cán bộ, chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh ý thức và chủ động thực hiện.