• Nhớ chiếc ghe hàng
  • 19:08, 15/09/2020
  • Nghe tiếng rao của mấy cái loa bán hàng trên xe gắn máy chạy ngoài lộ, chợt nhớ tiếng kèn ghe hàng mà mấy năm rồi vắng bóng, nhất là chỗ xe cộ dễ tới lui. Miền Hậu Giang cũng thế khi mà lộ xá thông thương, người ta chở hàng rao bán được trên xe, đi nhanh, bán được qua nhiều xóm ấp.
  • Giúp người khiếm thị vươn lên
  • 09:27, 15/09/2020
  • Để người mù không mặc cảm trước số phận, hội người mù các cấp đã chủ động có những việc làm thiết thực, tiếp thêm động lực giúp người mù vươn lên bằng chính sức lao động, hòa nhập tốt với cộng đồng.
  • Tích cực hỗ trợ học sinh đến trường
  • 16:40, 13/09/2020
  • Thông qua nguồn vận động xã hội hóa, các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần chung tay hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa, giúp cho học sinh, sinh viên là con của công đoàn viên vượt khó học tốt có thêm điều kiện đến trường.