Cải cách trong đăng ký kinh doanh và cấp phép đầu tư có nhiều tiến bộ

03/12/2019 | 07:53 GMT+7

Năm 2019, công tác cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực. Ông Nguyễn Văn Quân (ảnh), Phó Giám đốc Sở này cho biết cụ thể:

- Thực hiện phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, ngay từ đầu năm, chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Theo đó, Sở đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác cải cách thủ tục hành chính về thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp, thủ tục thẩm định dự án, thẩm định lựa chọn nhà đầu tư và công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của sở...

Đặc biệt, gắn công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại cơ quan; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các phòng nghiệp vụ; quan tâm bố trí cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, chuyên môn để tiếp, hướng dẫn thủ tục hành chính và tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong thực thi công vụ…

Kết quả cải cách hành chính góp phần phục vụ công tác đăng ký kinh doanh và đầu tư năm 2019 như thế nào, thưa ông ?

- Tính từ năm 2004 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4.595 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng vốn điều lệ 47.556,18 tỉ đồng; có 368 dự án đầu tư với tổng mức đầu tư 128.210 tỉ đồng, trong đó có 316 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn là 40.234 tỉ đồng, 52 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là 87.976 tỉ đồng.

Nhìn chung, trung bình mỗi năm tăng trên 10% số lượng doanh nghiệp đăng ký và dự án đầu tư, tăng trên 150% về vốn.

Cải cách thủ tục hành chính năm 2019 có những tiến bộ nào so năm rồi, thưa ông ?

- Kể từ khi thành lập Trung tâm Hành chính công năm 2017, Sở đã cử công chức trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả liên quan đến ngành kế hoạch và đầu tư. Kết quả đến nay nhận được 1.970 hồ sơ, trong đó lĩnh vực đăng ký kinh doanh 1.118, lĩnh vực kinh tế trên 350 hồ sơ, còn lại là các lĩnh vực đấu thầu, thẩm định, giám sát đầu tư...

Hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công bảo đảm đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận, yêu cầu giải quyết. Hiện thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh mới chỉ trong 1 ngày làm việc (hồ sơ hợp lệ - PV)

Cán bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh tận tình hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, Sở đã và đang áp dụng Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đăng ký trực tuyến qua internet nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ qua mạng khi ở nhà và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính. Điều này góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của doanh nghiệp trong quá trình làm các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư.

Đặc biệt hơn trong năm 2019, thủ tục đăng ký kinh doanh có nhiều cải cách nhất định thông qua việc Chính phủ ban hành Nghị định 108 ngày 23/8/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78 ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp. Từ đó giữa người dân, doanh nghiệp, cơ quan có rất nhiều thuận lợi trong thực thi nhiệm vụ, giảm rất nhiều thời gian. Cụ thể, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện; cho phép đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính…

Công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở gồm những nội dung quan trọng nào, thưa ông ?

- Trong năm 2020, Sở tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, do đó tiếp tục chỉ đạo công chức quán triệt phương châm “Đồng hành cùng doanh nghiệp, luôn lắng nghe ý kiến doanh nghiệp”.

Sẽ tiếp tục đơn giản hóa mọi thủ tục có thể; rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ hành chính mức độ 4 trong quy trình đăng ký kinh doanh, đầu tư.

Xin cảm ơn ông !

T.THỨC thực hiện

Viết bình luận mới