Hiệp thương và quyết định của cử tri

28/02/2021 | 17:54 GMT+7

Để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia với tư cách là đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp thì bước đầu tiên là hiệp thương, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đóng vai trò quan trọng.

Có thể hiểu cơ bản hiệp thương là sự bàn bạc, thảo luận giữa các cơ quan, tổ chức về một vấn đề cụ thể nào đó trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, lấy ý kiến của đa số để đi đến kết quả thống nhất chung.

Và hiệp thương trong bầu cử là hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với tổ chức thành viên cùng cấp để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu nhân dân, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.

Thông qua hội nghị này, có thể sàng lọc, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ điều kiện, đủ tư cách để ứng cử vào danh sách đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp.

Hội nghị hiệp thương lựa chọn những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành đến 3 lần. Điều này có thể hiểu là để đảm bảo thời gian lựa chọn, rà soát các tiêu chuẩn của từng ứng viên…

Nội dung hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chủ yếu là thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân…

Sau đó đến hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; và hội nghị hiệp thương lần thứ ba là chốt danh sách chính thức những người ứng cử.

Hiệp thương với sự tham gia của nhiều tổ chức, thành phần thể hiện tính dân chủ chứ không áp đặt nhiệm kỳ đại biểu hội đồng nhân dân có ai ai, mà khi cần, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vẫn có quyền nêu chính kiến cần phải bổ sung thành phần nào hay bớt đi người của khối nào để đưa người khối khác vào ứng cử.

Mặt trận có trách nhiệm quan trọng trong quá trình hiệp thương cũng có thể hiểu đây là tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bộ máy chính quyền phải là những con người từ các thành phần trong xã hội và tập hợp, giới thiệu các thành phần này phải là Mặt trận mới có đủ khả năng.

Hiện Hậu Giang đã kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở đó nhiều đơn vị được phân bổ đã và đang làm quy trình giới thiệu người để Mặt trận cùng cấp tổng hợp danh sách, tiến hành hiệp thương lần hai vào tháng 3.

Đây là giai đoạn quan trọng trong lựa chọn, đánh giá khả năng làm đại biểu dân cử chính thức của tổ chức, đơn vị được giao làm quy trình. Bởi trọng trách của đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay khá nặng đối với việc góp sức xây dựng chính quyền kiến tạo, chính quyền điện tử, chính quyền có đủ lực tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Ở phạm vi hẹp hơn, đại biểu dân cử khi đã chính thức ngồi vào “ghế nóng” rồi phải có khả năng, kỹ năng lập quy; giám sát, nói lên tiếng lòng của dân đối với các vấn đề dân sinh và có quyền quyết định hay không giơ tay tán thành những vấn đề mà nhận thức của đại biểu cho rằng đó chưa phải lúc…

Có thể dừng lại ở mức độ này khi đại biểu đắc cử hay không còn tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri. Cử tri rất sáng suốt lựa chọn ứng cử viên và họ cũng rất nhạy, đánh giá được đại biểu mình bầu đã và sẽ làm được gì cho xã hội. Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh tới đây sẽ có những đã giá sát sườn việc làm được và chưa được cũng như lời hứa của ứng viên đầu nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều đáng mừng là các nhiệm kỳ qua, đại biểu HĐND tỉnh đều làm tốt chức trách của mình, đại đa số đều hoàn thành chương trình hành động đã hứa với cử tri; “ông bà hội đồng” nào cũng tự tin mình đã có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà.

Thành tựu đạt được sẽ là nền tảng cho nhiệm kỳ hội đồng nhân dân các cấp tiếp theo trong tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa. Trong đó giai đoạn hiện nay (hiệp thương) góp phần rất quan trọng để danh sách ứng cử viên không phải là những cá nhân quá chênh lệch… (?). Làm được điều này, cử tri sẽ càng sáng suốt, tin tưởng hơn trong bầu cử vì họ biết khi chọn người xứng đáng hơn trong danh sách ai cũng xứng đáng thì chắc chắn cá nhân đắc cử sẽ không phụ lòng Nhân dân tin tưởng…

TRÍ THỨC 

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>