HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,429,354 lượt truy cập

Hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử

09/10/2019 | 17:19 GMT+7

Tập trung giám sát những nội dung mà cử tri quan tâm, từ đó kiến nghị những vấn đề phù hợp để cơ quan được giám sát điều chỉnh, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ là những dấu ấn nổi bật trong thực hiện chức năng giám sát của cơ quan dân cử thời gian qua.

Một cuộc giám sát do Ban Pháp chế HĐND tỉnh thực hiện.

Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Theo ông Huỳnh Văn Trắng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Vị Thủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các ban HĐND huyện Vị Thủy đặc biệt quan tâm đến công tác giám sát với chất lượng ngày càng nâng lên. Trong đó, chọn những nội dung giám sát phù hợp, là những vấn đề liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và đời sống người dân. Quan trọng là qua giám sát đã chỉ ra được ưu điểm, hạn chế của đơn vị được giám sát.

Đơn cử như vừa qua, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện này tổ chức giám sát về tình hình hoạt động kinh tế hợp tác tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Giám sát cho thấy tình hình hoạt động của các hợp tác xã (HTX) và tổ hợp tác trên địa bàn huyện thời gian qua ngày càng phát triển, nhiều mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập của người dân nông thôn.

Cụ thể, tính đến ngày 28-2, toàn huyện có 19 HTX nông nghiệp với 478 thành viên và 40 tổ hợp tác với 758 thành viên. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn còn quan tâm triển khai các chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, nhất là Luật HTX năm 2012. Đồng thời, vận động Nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, từ đó nhận thức của một bộ phận người dân về kinh tế tập thể được nâng lên và tham gia ngày càng nhiều vào các HTX và tổ hợp tác trên địa bàn.

Cùng với đó, các xã, thị trấn phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành các cấp mở nhiều lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý HTX; tổ chức tham quan, học tập một số mô hình làm ăn có hiệu quả. Qua đó, tạo cơ sở để một số HTX hoạt động đảm bảo theo Luật HTX năm 2012, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tuy nhiên, trình độ, năng lực quản lý hoạt động ở một số HTX vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là việc xây dựng phương án sản xuất hàng năm chưa cụ thể; việc tổ chức hội nghị thường niên hàng năm chưa đảm bảo. Mặt khác, công tác ghi chép sổ sách còn nhiều thiếu sót, nhất là sổ sách kế toán; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Từ kết quả giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Vị Thủy kiến nghị cấp ủy, chính quyền và đoàn thể của các xã, thị trấn quan tâm hơn nữa việc hỗ trợ, giúp đỡ để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của HTX; có sự phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ các HTX hoạt động ngày càng có hiệu quả; thường xuyên kiểm tra việc quản lý, khai thác và sử dụng các tài sản của Nhà nước mà hợp tác xã đang quản lý...

Ngoài giám sát thường xuyên theo chương trình đề ra hàng năm, điểm nổi bật của HĐND huyện Vị Thủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay là thực hiện 16 cuộc giám sát, 12 cuộc khảo sát với các chuyên đề như: việc vận động, quản lý và điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân của Ban điều hành Hội Nông dân huyện; việc đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng các dự án công trình cống hở trên địa bàn huyện; tình hình cấp biển số nhà trên địa bàn nội ô thị trấn Nàng Mau; tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân huyện…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, bà Trần Diễm Thúy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ, cho biết, HĐND thị xã luôn chọn những nội dung trọng tâm, phù hợp, thiết thực để thực hiện giám sát.

Cụ thể như trong năm nay, Thường trực và hai ban HĐND thị xã tổ chức 5 đợt giám sát với những nội dung được dư luận xã hội quan tâm như: giám sát việc huy động và sử dụng nguồn vốn xã hội hóa trong trường học; giám sát hoạt động đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm gắn với giảm nghèo bền vững… Qua đó, kiến nghị những nội dung, giải pháp để đơn vị chịu sự giám sát chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Đặc biệt là gần đây, HĐND thị xã Long Mỹ là đơn vị tiên phong trong việc chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND thị xã, đơn vị các xã, phường thực hiện giám sát theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực…

Quan tâm hậu giám sát

Dù thực hiện công tác giám sát đạt nhiều kết quả nhưng HĐND huyện Vị Thủy cũng nhìn nhận vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác này.

Ông Huỳnh Văn Trắng cho biết việc xác định chuyên đề giám sát chưa mang tính bao quát, thiếu tính thời sự nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm ở địa phương. Việc theo dõi, đôn đốc đối tượng được giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm, chưa có kế hoạch để đeo bám đối tượng khắc phục tốt những kiến nghị của đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Long Mỹ Trần Diễm Thúy cũng nhìn nhận là vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chậm thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát, mặc dù có tiếp thu, ghi nhận.

Theo dõi hoạt động giám sát của HĐND các cấp trong tỉnh thời gian qua, ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, đánh giá một số hạn chế còn tồn tại như việc chọn vấn đề giám sát quá lớn, vượt tầm của HĐND cấp huyện, xã; chưa quan tâm đến hậu giám sát…

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh lưu ý HĐND các cấp khi thực hiện giám sát phải tuân thủ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Trong đó, chọn chủ thể giám sát phải phù hợp trên cơ sở là thực hiện chủ trương, nghị quyết của HĐND, nghị quyết điều hành kinh tế - xã hội của cấp ủy các cấp; qua tiếp xúc cử tri và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó để các cơ quan dân chủ chắt lọc, chọn vấn đề giám sát cho phù hợp.

Trong công tác giám sát phải thực hiện tốt sự phối hợp, đảm bảo dân chủ, trong đó, đề cương giám sát phải gửi đến các cơ quan được giám sát để xem việc đặt vấn đề giám sát như thế đã phù hợp chưa. Đặc biệt là trong quá trình giám sát, các cơ quan thực hiện phải đi xuống cơ sở, xuống tận cử tri để nắm bắt tình hình thực tế, chứ không chỉ ngồi ở phòng họp để nghe báo cáo…         

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới