HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,345,641 lượt truy cập

Khiển trách Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

23/08/2019 | 11:58 GMT+7

(HG) - Quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách ông Lê Văn Thao vừa được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố tại trụ sở của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh.

Theo Quyết định số 178 ngày 20/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Lê Văn Thao, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đã vi phạm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cụ thể ông Lê Văn Thao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy định 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm Điều 11, 16 Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; vi phạm trong nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, không khách quan; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí khi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định.

TĂNG MINH NGHĨA

Viết bình luận mới