HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,591,804 lượt truy cập

Nền tảng phát triển bền vững

25/01/2020 | 05:36 GMT+7

Những ngày cuối năm 2019, mùa xuân đã thật sự về với quê hương Châu Thành A khi cùng lúc đón nhận hai niềm vui lớn: được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng III.

Ông Trần Thanh Mẫn (bìa phải), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao bằng công nhận huyện Châu Thành A đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện (ông Phan Thạch Em đứng bìa trái).

Năm 2019, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung: vốn đầu tư công hạn chế, dịch tả heo châu Phi hoành hành, giá cả một số mặt hàng nông sản bấp bênh… gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, dân và quân huyện Châu Thành A phấn đấu thực hiện đạt được kết quả khả quan. Đến cuối tháng 11-2019, 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của huyện đều đạt và vượt kế hoạch nghị quyết đề ra (trong đó, có 15/18 chỉ tiêu vượt, 3/18 chỉ tiêu đạt). Trong đó, đáng lưu ý là: Giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010) đạt 11.542 tỉ đồng, chiếm 104,97% NQ (10.996 tỉ đồng), tăng 10,74% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 2.061 tỉ đồng, chiếm 137,40% NQ (NQ từ 1.500-1.700 tỉ đồng), tăng 8,25% so với cùng kỳ.

Thu nhập bình quân đầu người của huyện năm 2019 là 49,27 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 4,8 lần so với năm 2008. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 chiếm tỷ lệ 2,06%, giảm 2,02% so với đầu năm, đạt 134,67% KH (giảm từ 1,5% trở lên). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm xuống còn 2,11%.

Đáng ghi nhận là năm 2019, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Châu Thành A có nhiều thành tích được tỉnh xếp hạng cao như: Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây; Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở; Hội thi “Thanh thiếu niên nhi đồng” cấp tỉnh năm 2019; Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh; Hội thi đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Hậu Giang; có 2 học sinh đạt giải nhất Hội thi “Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ XXVI năm 2019...

Đặc biệt trong năm 2019, Châu Thành A đạt được hai thành quả nổi bật có giá trị quyết định phát triển kinh tế - xã hội địa phương là hoàn thành các tiêu chí của huyện NTM và được Thủ tướng Chính phủ công nhận theo Quyết định số 1417/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 (sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết đề ra). Đồng thời chỉ đạo xã Thạnh Xuân xây dựng hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Như vậy đến nay, huyện Châu Thành A có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và 1 xã nông thôn mới nâng cao Thạnh Xuân, 1 xã xóa trắng hộ nghèo. Chỉ tính riêng lĩnh vực xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, Châu Thành A đã đầu tư hơn 2.080 tỉ  đồng. Trong đó, vốn ngân sách chỉ chiếm 31,8%, phần còn lại được huy động từ các doanh nghiệp, mạnh thường quân và Nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Châu Thành A không có nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới. Cùng thời gian này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Châu Thành A cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng III do Chủ tịch nước phong tặng.

Thành tựu đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Châu Thành A nêu trên phải kể đến sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh. Trong đó, đáng lưu ý  là sự đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết Đảng bộ đề ra.

Đảng bộ đề ra nghị quyết, kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế của huyện; thực hiện tốt quy chế dân chủ; phát động mạnh mẽ, rộng khắp các phong trào thi đua yêu nước, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng; tổ chức khen thưởng kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu. Huyện xác định được các khâu trọng tâm đột phá để tập trung chỉ đạo, tạo được sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy từ huyện đến cơ sở, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ. Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở, uốn nắn. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục duy trì việc phân công các đoàn giám sát chỉ đạo toàn diện thường xuyên ở cơ sở.

Bên cạnh đó, phải kể đến việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của huyện nhà có tầm, có tâm chung sức chung lòng, nỗ lực góp công, góp của xây dựng quê hương.

Những thành tựu trên là nền tảng mang tính quyết định để Đảng bộ Châu Thành A hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời tạo đà để Đảng bộ định hướng mang tầm chiến lược những chỉ tiêu nghị quyết cho nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2015-2020 của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ Châu Thành A nên nhiệm vụ đề ra tương đối nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà. Với mục tiêu “Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Trong đó, mục tiêu đề ra là từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện 100% chỉ tiêu của nghị quyết Đảng bộ phải hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Theo đó, Huyện ủy Châu Thành A tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tập trung phát triển có chiều sâu lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tình hình thực tế của huyện, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế, trọng tâm là thiết lập các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) hiệu quả và bền vững.

- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; kêu gọi thu hút đầu tư khu vui chơi, giải trí phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ.

- Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh đảm bảo và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức.

- Tăng cường quốc phòng - an ninh, nội chính, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Trọng tâm, là chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Huyện ủy đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; từ văn kiện, nhân sự, điều kiện cơ sở vật chất, khánh tiết… được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước bằng thực hiện nhiều công trình phần việc cụ thể lập thành tích dâng quà chào mừng đại hội đảng các cấp.

PHAN THẠCH EM Bí thư Huyện ủy Châu Thành A

Viết bình luận mới