Nhiều biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ

08/11/2019 | 07:50 GMT+7

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị “Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay” do Tỉnh ủy tổ chức mới đây, nhiều đại biểu đã chia sẻ ý kiến về công tác này.

Ông Cam Quang Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy: Tích cực phòng, chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch

- Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 39, UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đề xuất nội dung, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 29 ngày 15-5-2017 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng; đưa chỉ tiêu kiểm tra, giám sát có định lượng cụ thể vào nghị quyết công tác hàng năm của Tỉnh ủy và giao chi bộ tổ chức thực hiện từ năm 2017 đến nay.

Kết quả, cấp ủy các cấp và chi bộ đã tiến hành kiểm tra 10.666 đảng viên, 849 tổ chức đảng, giám sát 3.975 đảng viên và 1.300 tổ chức đảng. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 255 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo 36 đảng viên.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã phát huy những ưu điểm của những tập thể, những cá nhân làm tốt, góp ý, nhắc nhở, cảnh báo tổ chức đảng và đảng viên có hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tránh bị vi phạm, khuyết điểm lớn hơn. Tuy nhiên, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ cũng đã thi hành kỷ luật 693 đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy cũng phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. 5 năm qua đã thẩm định hơn 1.000 trường hợp theo yêu cầu.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị trong giai đoạn hiện nay, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Trong đó, tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, phương pháp công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiến hành đợt rà soát chính trị từ nay đến đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh: Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

- Thời gian qua, dù nhận được sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước.

Cụ thể, qua theo dõi trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 trường hợp với 11 tài liệu bị lộ, lọt, trong đó có 4 tài liệu tối mật và 7 tài liệu mật.

Từ tình trạng trên, với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Công an tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc bảo vệ bí mật nhà nước ở 56 cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mặt khác, đã chỉ đạo cho đơn vị chức năng phối hợp với Cục An ninh mạng tiến hành kiểm tra 4 đơn vị, địa phương có dấu hiệu lộ, lọt bí mật nhà nước. Kết quả ghi nhận công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt.

Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai, quán triệt đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tạo thống nhất trong nhận thức và hành động của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy chế bảo vệ bí mật nhà nước, kiện toàn ban chỉ đạo và văn phòng thường trực ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước các cấp; tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, đảng viên, người trực tiếp theo dõi thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên trao đổi, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm đầu tư kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng, chống lộ, lọt bí mật nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Quản lý chặt cán bộ, đảng viên đi công tác nước ngoài

- Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Thực hiện Quyết định số 272 ngày 21-1-2015 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 05 ngày 10-2-2017 về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn toàn tỉnh.

Đến nay, Quy chế số 05 được xem như “kim chỉ nam” cho việc triển khai toàn diện công tác đối ngoại ở địa phương, đặc biệt là xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý các đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định.

Trong 5 năm qua, tỉnh đã cho phép hơn 200 trường hợp và không cho phép khoảng 20 trường hợp cán bộ, đảng viên ra nước ngoài. Các trường hợp được phép đi nước ngoài chủ yếu là tháp tùng đoàn lãnh đạo cấp cao đi nước ngoài tham gia các hội nghị, lớp đào tạo, bồi dưỡng và các giải thể thao quốc tế được các bộ, ngành Trung ương tổ chức và đài thọ hoàn toàn bằng kinh phí của Trung ương.

Thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt đến cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; xử lý kịp thời các trường hợp đi nước ngoài không đúng theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong triển khai các hoạt động đối ngoại…        

Ông Võ Văn Tánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Làm tốt công tác nắm tình hình an ninh chính trị

- Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 39, nhận thức của các cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ ngày càng được nâng lên. Đây là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự tồn vong của chế độ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bao gồm công tác tư tưởng, công tác tổ chức và việc chấp hành các nguyên tắc, các quy định của Đảng. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành: tổ chức, tuyên giáo và kiểm tra của Đảng. Trong đó, ngành tổ chức nắm được tình hình cụ thể của từng cán bộ, đảng viên; ngành kiểm tra qua kiểm tra, giám sát thường xuyên nắm được việc tuân thủ, chấp hành, cũng như những hiện tượng, những dấu hiệu vi phạm điều lệ, quy định của Đảng. Qua đó, giúp cho ngành tuyên giáo có nội dung giáo dục tư tưởng sâu sát, thiết thực hơn. Và ngược lại, công tác giáo dục tư tưởng tốt cũng góp phần tích cực vào nhiệm vụ bảo vệ Đảng, vào việc chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc của Đảng.

Quán triệt sâu sắc chỉ thị của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, đặc biệt là các dịp lễ hội, các ngày kỷ niệm lớn trong năm, thời điểm trước, trong và sau đại hội đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Cùng với đó, nắm chắc tình hình nội bộ tổ chức đảng, tư tưởng cán bộ, đảng viên, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, các thông tin liên quan đến cán bộ chủ chốt các cấp. Qua đó, thực hiện kịp thời các giải pháp xử lý ngay từ cơ sở, đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội.

Ngoài ra đã đấu tranh ngăn chặn kịp thời tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên, rà soát chính trị nội bộ, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác kết nạp đảng viên, đề bạt, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, có chất lượng.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: “Thời gian tới, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương cần tăng cường nắm tình hình chính trị nội bộ, nhất là nắm và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nội bộ như tự diễn biến, tự chuyển hóa để kịp thời ngăn chặn, xử lý có hiệu quả, không để các thế lực thù địch lôi kéo, kích động, chống phá, xuyên tạc. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi học tập, công tác ở nước ngoài; nắm bắt, phòng ngừa ngăn chặn sự suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kịp thời phát hiện xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo, xây dựng, củng cố đơn vị, cơ quan luôn trong sạch, vững mạnh; phát huy tốt vai trò của bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ…”.

 

TRƯỜNG SƠN lược ghi

Viết bình luận mới