Nhiều giải pháp khả thi xây dựng quê hương phát triển

05/08/2020 | 06:42 GMT+7

Góp phần xây dựng quê hương Vị Thủy ngày càng phát triển, các cơ quan, đơn vị của huyện đã thể hiện quyết tâm, nỗ lực ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII xác định phương hướng, mục tiêu phát triển 5 năm tới: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh”.

Ngành nông nghiệp huyện sẽ lập kế hoạch quy hoạch phân thành 3 vùng canh tác trọng điểm trên địa bàn để tập trung sản xuất.

Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn

Cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu trên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xác định, năm 2020 trở đi, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Phấn đấu đến năm 2025 giữ vững 19/19 tiêu chí các xã đã đạt chuẩn NTM; xây dựng thêm 2-3 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt từ 16 tiêu chí trở lên.

Ông Trương Văn Trí, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho biết thêm, ngành nông nghiệp còn xác định đến năm 2025, có ít nhất 6 sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện được công nhận theo Quyết định số 490 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOOP). Trên cơ sở mục tiêu đó, ngành sẽ tranh thủ các chính sách từ các nguồn vốn được hỗ trợ, sẽ lập kế hoạch quy hoạch phân thành 3 vùng canh tác trọng điểm trên địa bàn để tập trung sản xuất.

 Ngành nông nghiệp huyện cũng tăng cường triển khai, thực hiện các chương trình cây, con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng số, tiến bộ khoa học vào sản xuất nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận trên cùng diện tích đất canh tác. Thường xuyên làm tốt công tác phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Xây dựng mới các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo chương trình đề án 15.000 hợp tác xã của Trung ương.

“Chúng tôi sẽ củng cố, nâng chất hoạt động các HTX nông nghiệp theo hướng đa dịch vụ về chế biến, bảo quản, cung ứng sản phẩm đầu vào, đầu ra; làm vai trò đầu mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Quan tâm đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, gắn với cánh đồng lớn để thực hiện có hiệu quả chuỗi giá trị. Tiếp tục hỗ trợ phát triển cơ giới hóa từ nguồn vốn chương trình, dự án, đề án của tỉnh, Trung ương… để đầu tư hoàn chỉnh, trước hết là các HTX, tổ chức nông dân tiên tiến”, ông Trí nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Vị Thắng, cho hay tại Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII, đã thông qua Nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nội dung đột phá xây dựng xã Vị Thắng đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2020-2025. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ này, đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân về xây dựng NTM nâng cao, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống.

“Đảng ủy xã chọn ấp 6 để chỉ đạo xây dựng toàn diện các tiêu chí NTM nâng cao trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là củng cố, duy trì Câu lạc bộ Hoa Anh Đào trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm của người công dân đối với cộng đồng, xã hội trong xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp để nhân rộng ra toàn xã. Mặt khác, thường xuyên củng cố các mô hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đi vào hoạt động chất lượng, hiệu quả hơn…”, ông Hải khẳng định.

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, nâng cao cuộc sống người dân

Ông Phạm Văn Út Chót, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, nói để nâng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn huyện mỗi năm đạt từ 5-10% theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, đơn vị sẽ tập trung tham mưu, đề xuất Huyện ủy, UBND huyện tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng mới các chợ trung tâm, đầu mối; đồng thời nâng cấp các chợ hiện có trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút tiểu thương vào kinh doanh, mua bán.

Bên cạnh đó, phát triển mạnh các ngành thương mại - dịch vụ, góp phần nâng cao thu nhập, mức sống của người dân và phát triển kinh tế huyện nhà. Đa dạng các loại hình doanh nghiệp với nhiều quy mô khác nhau, tăng về số lượng, mới về phương thức hoạt động theo hướng hiện đại hóa và chuyên nghiệp, phù hơp với nhu cầu lưu thông hàng hóa và phát triển của thị trường trên địa bàn huyện, nhất là các nhà máy xay xát lúa gạo ven tuyến kênh xáng Xà No.

Chú trọng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là các đại lý bán lẻ, các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện, nhất là khâu thu mua nông sản và bán lẻ hàng hóa đến tay người tiêu dùng. Tăng cường khuyến khích các thành phần kinh tế tiêu thụ hàng nông sản, hàng tiêu dùng, các hoạt động dịch vụ phục vụ tốt sản xuất, nhu cầu đời sống Nhân dân. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả mô hình “Chợ văn minh - Thương nhân văn hóa”, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân…

Còn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB &XH) huyện cho biết, để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu công tác đào tạo nghề - giải quyết việc làm 10.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 là 50%, giảm tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm từ 1,5-2%, ngành sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhằm tạo nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhất là tạo việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo nghề - giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về dạy nghề; đặc biệt là các hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đối với công tác giảm nghèo.

“Muốn vậy phải huy động cả hệ thống chính trị, từ huyện đến xã đều bắt tay vào cuộc, có phân công, nhiệm vụ rõ ràng giúp người nghèo vươn lên thông qua việc đào tạo nghề, hỗ trợ vốn và phương tiện sinh kế. Các đoàn thể cũng quan tâm hướng dẫn kiến thức làm ăn cho hộ nghèo. Đây là giải pháp rất quan trọng vì hộ nghèo đa số là đoàn viên, hội viên, nếu đoàn thể vận động và hướng dẫn tốt thì hộ nghèo sẽ có cách thoát nghèo nhanh và bền vững hơn”, ông Cao Thành Nhượng, Phó phòng LĐ-TB&XH huyện, đề xuất.

Ban Dân vận Huyện ủy thông tin, trong nhiệm kỳ 2020-2025, đơn vị sẽ phối hợp Mặt trận, đoàn thể huyện tiếp tục tham mưu với nhiều giải pháp phù hợp tình hình, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ và đoàn thể trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước hết, tập trung công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và định hướng nội dung hoạt động và cho từng đoàn thể phù hợp thực trạng.

Mặt trận, đoàn thể sẽ đổi mới nội dung và phương phức hoạt động cho phù hợp tình hình mới. Cụ thể là đổi mới trong công tác thi đua, chế độ hội họp, thông tin báo cáo, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát ở từng cấp cho phù hợp với thực trạng; quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên, nhằm hạn chế việc đi làm ăn xa, nâng cao đời sống.

 

Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới