HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
102,444,485 lượt truy cập

Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng

18/09/2019 | 18:15 GMT+7

Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, nhờ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy các cấp nên công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.

Thông qua việc quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cũng như công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.

Tổ chức đảng và đảng viên ở tỉnh luôn được các cấp ủy quan tâm củng cố, nâng chất hoạt động.

Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái

Thời gian qua, Thành ủy Vị Thanh luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi thông qua công tác này, không chỉ giúp nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành hơn mà còn làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc được giao. Đặc biệt là giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân.

Ông Trần Quốc Khởi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vị Thanh, dẫn chứng: “Có một số trường hợp mất đoàn kết nội bộ dẫn đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Nguyên nhân là do tư tưởng không thống nhất, bất đồng giữa thủ trưởng với các cán bộ, công chức dưới quyền. Vì vậy, Thành ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm đối với những cá nhân sai phạm”.

Xây dựng Đảng về đạo đức cũng là nội dung rất quan trọng được Đảng ta bổ sung và khẳng định ở Đại hội XII. Quán triệt và triển khai, thực hiện nội dung này, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của đảng bộ; thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1972 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; Chỉ thị số 05 về nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức, tác phong; xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; công khai, dân chủ với phương châm gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, kịp thời nắm bắt những diễn biến tư tưởng, lắng nghe ý kiến và giải quyết bức xúc, kiến nghị của Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo các cấp ủy, cán bộ, đảng viên liên hệ kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác gắn với các biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Nhất là trên cơ sở 27 biểu hiện suy thoái, tỉnh đã cụ thể hóa thành 81 biểu hiện để dễ nhận diện trong tổ chức thực hiện nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống và kiên quyết khắc phục những biểu hiện đã có bằng việc tu dưỡng, rèn luyện.

Anh Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết, để nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt Cuộc vận động tuổi trẻ Hậu Giang học tập và làm theo lời Bác gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp ủy tập trung thực hiện thông qua việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng chất tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Một trong những kết quả nổi bật sau gần 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng của Thị ủy Ngã Bảy chính là việc kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở đảng được triển khai đồng bộ, thống nhất và tương ứng với hệ thống chính trị theo quy định. Đối với xã, phường được sắp xếp mô hình tổ chức của đảng bộ, chi bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị trên địa bàn dân cư thống nhất theo hướng dưới đảng bộ xã, phường là chi bộ ấp, khu vực, không có ấp, khu vực trắng.

Ban Thường vụ Thị ủy cũng chỉ đạo thực hiện tốt mô hình xây dựng chi bộ kiểu mẫu; chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng theo các tiêu chí hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xem đây là cơ sở đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên. Hiện, Đảng bộ thị xã có 52 tổ chức cơ sở đảng, trong quá trình hoạt động đều thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình. Qua đánh giá xếp loại hàng năm, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Nguyễn Thiện Nhơn nói nhờ các chi, đảng bộ thực hiện tốt 5 nội dung do Điều lệ Đảng quy định, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình nhiệm vụ hàng năm nên hầu hết đều đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thị ủy cũng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, từ đó giúp chỉ tiêu này đều vượt kế hoạch đề ra hàng năm. Toàn đảng bộ đã tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa 56 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ, khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở. Mặt khác, chú trọng công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Cấp ủy các cấp cũng quan tâm công tác tạo nguồn, xây dựng kế hoạch định hướng kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy định, coi trọng số lượng lẫn chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30-6 năm nay, đã kết nạp 5.495 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên 33.477. Quan trọng là đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Điều lệ Đảng.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho hay, trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể hóa các quy định, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ. Việc khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng được tiến hành nghiêm túc, có kết quả, tạo được sự chuyển biến rõ nét, củng cố được niềm tin trong nội bộ Đảng và Nhân dân. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng cho rằng những năm qua, công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên được chú trọng, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém hàng năm đều giảm. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bám theo quy chế làm việc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giải quyết đúng thẩm quyền, đảm bảo sự lãnh đạo của toàn hệ thống chính trị và xã hội…

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các nghị quyết trong cán bộ, đảng viên. Toàn tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt trong đảng viên được 295 cuộc, với tỷ lệ đảng viên dự học đạt 99,38% (tỷ lệ nhỏ không dự học được là những đảng viên cao tuổi, miễn công tác, sinh hoạt).

Tính đến ngày 1-7 năm 2019, Đảng bộ tỉnh có 12 đảng bộ trực thuộc; 521 tổ chức cơ sở đảng; 1.616 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 33.477 đảng viên. Năm 2018, có 90 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 18,95%; 27.597 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm hơn 88% so với tổng số đảng viên được đánh giá, xếp loại chất lượng.

 

 Bài, ảnh: GIA NGUYỄN

Viết bình luận mới