Quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát

23/02/2021 | 05:04 GMT+7

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) đề ra, bà Phạm Thị Phượng (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, cho rằng:

- Năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì đây còn là năm mà cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Do đó, UBKT các cấp đã tham mưu cấp ủy quán triệt Kế hoạch số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Hướng dẫn số 13 của UBKT Trung ương về giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp.

Đến nay, UBKT các cấp đã quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng những việc làm cụ thể ra sao, thưa bà ?

- Để kịp thời tiếp nhận thông tin, phản ánh của cử tri liên quan đến nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đến nay, chúng tôi đã công khai số điện thoại của lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, cơ quan UBKT Tỉnh ủy trên Báo Hậu Giang và Đài Phát thanh - Truyền hình đến cử tri trong tỉnh biết.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã có công văn yêu cầu UBKT các huyện ủy, thị ủy, thành ủy công khai số điện thoại của lãnh đạo UBKT và cán bộ phụ trách tiếp nhận đơn, thư của đơn vị trên Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận các thông tin, phản ánh của cử tri liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Thưa bà, trong năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì ?

- Trên cơ sở quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, UBKT đề ra, chúng tôi sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra, giám sát, nhất là những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát sẽ nhanh chóng kết luận, tham mưu cho cấp ủy xử lý kịp thời đúng quy định, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thực hiện nghiêm Quy định số 195 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các nội dung theo chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham mưu cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát theo chỉ tiêu năm 2021 của Tỉnh ủy; quan tâm chất lượng các cuộc kiểm tra. Chủ động nắm tình hình vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả theo phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Ban thường vụ cấp ủy, UBKT các cấp còn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt đối với đơn, thư tố cáo liên quan đến bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thưa bà, ngoài những nhiệm vụ trọng tâm trên, UBKT các cấp còn tăng cường kiểm tra, giám sát vấn đề phát sinh nào ?

- Chúng tôi còn tăng cường công tác kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là cấp cơ sở, ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; sử dụng tài sản công; thi hành án dân sự; thực hiện chế độ, chính sách…; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Điều lệ Đảng theo đúng thẩm quyền.

Muốn vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng, thưa bà ?

- Trong quá trình triển khai, thực hiện, chúng tôi xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tổ chức đảng. Cụ thể, cấp ủy, tổ chức đảng cần nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm kéo dài thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn với tinh thần “lấy phòng ngừa, lấy xây là chính, là cơ bản, lâu dài; chống là quan trọng, là cấp bách”.

Ngoài ra, cần thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các tổ chức đảng, cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chủ động rà soát, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan đảm bảo phù hợp quy định và nâng cao hiệu quả công việc; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân, các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Còn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát cũng phải xứng tầm với nhiệm vụ chuyên môn, thưa bà ?

- Đúng vậy, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ đặc thù này thì trước hết phải có cán bộ tốt. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn đủ số lượng và đảm bảo chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra và cơ quan UBKT các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở; tăng cường thu hút, tuyển dụng cán bộ có chuyên môn công tác tại cơ quan UBKT các cấp.

Mặt khác, đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất làm việc cho UBKT; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, nhất là kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, tài liệu; tuyệt đối không được can thiệp, tác động với động cơ cá nhân, không trong sáng; thực hiện văn hóa kiểm tra trung thực, liêm chính.

Xin cảm ơn bà !

M.NGHĨA - G.NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>