Tâm huyết đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

22/11/2020 | 11:23 GMT+7

Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã được Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, qua đó đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ.

Cán bộ góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Sau khi có Kế hoạch số 2755 ngày 28/8/2019 của Ban Dân vận Trung ương về theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 149 ngày 22/10/2019 để thực hiện, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo theo dõi, nắm tình hình Nhân dân đối với đại hội đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của Nhân dân đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Ban chỉ đạo 2395). Ban chỉ đạo này đã xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân và tổ chức các hội nghị đóng góp vào các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Theo đó, từ ngày 29-10 đến ngày 2-11, Ban Chỉ đạo 2395 tổ chức 3 hội nghị (do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì tổ chức) và phát 2.050 phiếu lấy ý kiến của đoàn viên, hội viên, Nhân dân đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhìn chung, đa số ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp trung thực, thẳng thắn, phản ánh những vấn đề, lĩnh vực các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng chưa đề cập; thể hiện sự phấn khởi với những thành tích toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; bày tỏ những băn khoăn, lo lắng chính đáng, hợp lý...

Tại Hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức có 12 đại biểu phát biểu trực tiếp tại hội trường, 24 phiếu đóng góp ý kiến gửi cho Ban tổ chức hội nghị. Tổng cộng có 155 ý kiến của đại biểu đóng góp đối với các vấn đề cụ thể.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp, đề nghị cần có chính sách phát triển hạ tầng giao thông cho khu vực Tây Nam bộ và chính sách đặc thù phòng, chống biến đổi khí hậu ở vùng ĐBSCL; đề nghị xử lý nghiêm các chủ thể gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân; đề nghị Trung ương xem xét lại việc sắp xếp tổ chức cán bộ ở cơ sở, vì số lượng hiện nay còn ít không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao…

Ngoài ý kiến của bà Vân, đại biểu dự hội nghị hôm đó còn có ý kiến đề nghị Trung ương đánh giá sâu nguyên nhân tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 5,9%/năm; năng suất lao động thấp… để tìm ra giải pháp khắc phục. Về sản xuất nông nghiệp, đại biểu đề nghị nên xóa chính sách hạn điền để thu hút các nguồn lực đầu tư, hình thành vùng chuyên canh lớn. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và bao tiêu nông sản. Có chính sách, biện pháp giảm chi phí trung gian trong lưu thông các loại nông sản, tìm kiếm, tạo lập thị trường tiêu thụ, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu phát triển tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, có ý kiến cho rằng nên có dự báo thêm về tác động của đại dịch Covid-19 và khả năng phục hồi, phát triển kinh tế của thế giới, khu vực và đất nước ta trong những năm tới; kiến nghị có phương án căn cơ để hạn chế lũ, xâm nhập mặn, tích trữ nước ngọt cho mùa khô ở vùng ĐBSCL.

Còn tại Hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cũng ghi nhận được nhiều ý kiến tâm huyết.

Anh Bùi Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nêu ý kiến đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường thì cần có hệ thống chính sách pháp luật về khai thác, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, vì nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước không phải là tài nguyên vô tận, do đó đòi hỏi chúng ta phải quản lý, sử dụng cho hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề xuất Trung ương cần đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nhất là quan tâm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất, đạo đức của người học, chú trọng học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, Trung ương cần chỉ đạo định hướng công tác dạy nghề gắn với nhu cầu xã hội và thực tế của từng địa phương, nhằm nâng cao tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề được đào tạo, tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên còn đề nghị công tác phát triển đảng viên phải chú trọng chất lượng, không chạy theo số lượng; xem xét lại việc bố trí số lượng cán bộ ở cơ sở, cũng như có chính sách cải thiện phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ ở cấp này; kiến nghị sách giáo khoa lớp 1 mới phải sử dụng từ ngữ của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam để thuận lợi cho việc giảng dạy trên toàn quốc.

Một số ý kiến cho rằng, Đảng ta cần chú trọng quan tâm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và tài nguyên nước; tăng cường quản lý nhà nước về chất thải trong sản xuất kinh doanh cũng như trong sinh hoạt gia đình. Trong công tác quốc phòng - an ninh, đại biểu đề nghị Đảng quan tâm phát triển công nghệ quốc phòng; tiếp tục kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền của đất nước dựa trên luật pháp quốc tế; tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự để người dân hiểu rõ và thực hiện tốt...

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp rộng rãi đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phát huy tối đa dân chủ và tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, dân và quân đóng góp cho định hướng phát triển của đất nước trong những năm tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong tỉnh trong việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời nhấn mạnh các ý kiến góp ý sẽ được tổng hợp gửi về Trung ương theo quy định…

Tính đến ngày 13-11, hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổng hợp được 65.600 lượt ý kiến góp ý của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, trong đó có 64.474 lượt ý kiến hoàn toàn thống nhất, 1.126 lượt ý kiến góp ý bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm một số nội dung các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>