Thành phố Vị Thanh: Lắp đặt 11 cụm pano tuyên truyền về CCHC

09/12/2019 | 07:45 GMT+7

(HG) - Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đặc biệt quan tâm.

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 627 về tuyên truyền CCHC năm 2019. Trong đó, yêu cầu Đài Truyền thanh thành phố tiếp tục duy trì thực hiện các bản tin, chuyên mục, chuyên trang về CCHC. Công tác tuyên truyền trực quan cũng được chú trọng. Đến nay, đã lắp đặt 11 cụm pano tuyên truyền về CCHC; xây dựng 14 khẩu hiệu tuyên truyền về CCHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và trên màn hình Led trong trung tâm thành phố.

Ngoài ra, thành phố còn tổ chức 8 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC; các xã, phường ra mắt mô hình “Đoàn thanh niên chung tay CCHC” nhằm nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về công tác này…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới