Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

10/06/2022 | 07:42 GMT+7

Đánh giá về hoạt động chỉ đạo điều hành của Thường trực UBND huyện Vị Thủy thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Tươi (ảnh), Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, cho biết: Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương, góp phần thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.

Cụ thể những kết quả tích cực đó thể hiện ra sao, thưa ông ?

- Trong tháng 5 vừa qua, Thường trực UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Hoàn thành gieo sạ vụ lúa Hè thu theo kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu đề ra. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được thực hiện tốt.

Theo đó, vụ lúa Hè thu 2022 đã xuống giống được 17.188/17.000ha, đạt 101,11% kế hoạch, hiện lúa đang trong giai đoạn từ mạ đến trổ - chín; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tháng thực hiện được 25,6 tỉ đồng, lũy kế 5 tháng thực hiện được 122,72/340 tỉ đồng, đạt 36,09% kế hoạch, tăng 3,17% so với cùng kỳ; huyện đã giải ngân 50,526/68,41 tỉ đồng, đạt 73,86% kế hoạch so với tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022…

Thưa ông, các nhiệm vụ trọng tâm khác cũng đạt kết quả đáng ghi nhận ?

- Ngoài những kết quả tích cực kể trên, chúng tôi còn phối hợp tốt với các sở, ban, ngành tỉnh trong triển khai, thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang). Đồng thời, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2022, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm so với cùng kỳ. Chưa kể là trong những tháng đầu năm, chúng tôi còn chỉ đạo tổ chức chu đáo Lễ công bố xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới; làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về góp ý định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Thủy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh những mặt đạt được thì trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm, thưa ông ?

- Đúng vậy, qua đánh giá trong công tác chỉ đạo, điều hành vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Tình hình giá xăng, dầu, giá vật tư nông nghiệp tiếp tục tăng cao, làm cho chi phí đầu tư tăng theo, từ đó ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của người dân; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm còn chậm.

Thưa ông, trong tháng 6 này, Thường trực UBND huyện đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm nào để tập trung thực hiện ?

- Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, trước hết, chúng tôi tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị và UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn; đôn đốc, nhắc nhở thủ trưởng các phòng, ban, ngành tập trung chuẩn bị tốt nội dung văn kiện tham mưu UBND huyện trình tại Kỳ họp HĐND huyện giữa năm 2022, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Đương nhiên là chúng tôi cũng sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, thu hoạch vụ lúa Hè Thu, triển khai xuống giống vụ lúa Thu Đông năm 2022. Theo dõi tình hình thời tiết và chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, thực hiện nghiêm túc chế độ trực trong mùa mưa bão. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; rà soát, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP.

Mặt khác, thường xuyên quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội để xử lý các tình huống phát sinh ngay ở cơ sở.

Trong tháng 6 này, Thường trực UBND huyện Vị Thủy sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chăm sóc, thu hoạch vụ lúa Hè thu 2022.

Đối với các lĩnh vực văn hóa - xã hội, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính sẽ được quan tâm thực hiện thế nào, thưa ông ?

- Chúng tôi sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn tập trung hướng dẫn thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 cũng như thực hiện tốt công tác phối hợp, chuẩn bị công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022; quan tâm giải quyết tốt các chế độ cho đối tượng gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định.

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, khoa học, kịp thời, hiệu quả; chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa hè như sốt xuất huyết, tay - chân - miệng... Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm y tế; thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2022.

Thường trực UBND huyện cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa bàn huyện; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố các của công dân đúng quy định của pháp luật; công tác kiện toàn, ổn định bộ máy các cơ quan, ban ngành sau giải thể, sáp nhập.

Ông Nguyễn Thanh Tươi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, thông tin thêm, trong tháng 6 này, Thường trực UBND huyện còn yêu cầu các ngành chuyên môn, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án phát triển du lịch huyện Vị Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, tập trung triển khai Kế hoạch về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch huyện Vị Thủy giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

 

Xin cảm ơn ông !

GIA NGUYỄN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>