HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
100,465,246 lượt truy cập

Tuyên truyền miệng: Đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

09/08/2019 | 07:34 GMT+7

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã có nhiều giải pháp giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trên địa bàn.

Hội nghị báo cáo viên được tổ chức tập trung ở huyện giúp cho việc quản lý, đánh giá đội ngũ làm công tác tuyên giáo trên địa bàn được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Xác định công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là cầu nối để đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Quan tâm lãnh, chỉ đạo đưa các hoạt động tuyên truyền miệng đi vào nề nếp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng ở Đảng bộ huyện. Ngoài ra, các cấp ủy còn chú trọng làm tốt công tác kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, chú trọng năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm thực tiễn.

Huyện ủy Châu Thành có 52 chi, đảng bộ trực thuộc, với hơn 3.200 đảng viên. Hiện toàn huyện có 177 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đều tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để củng cố, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng, xử lý tài liệu, biên soạn đề cương bài giảng cho lực lượng này. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng giúp khắc phục hạn chế, khó khăn trong việc đi lại, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị ở địa phương.

Trước đây, Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các đảng ủy xã, thị trấn tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng theo phương thức xoay vòng luân phiên giữa các đơn vị với nhau. Tuy nhiên, sau mỗi hội nghị được thực hiện theo phương thức này, các đảng ủy xã, thị trấn phải về địa phương tổ chức hội nghị báo cáo viên riêng cho đơn vị mình. Do đó, từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tại huyện để tất cả báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp huyện và cơ sở về dự tập trung hơn.

Nhờ vậy, các đảng ủy xã, thị trấn không phải mất thời gian, kinh phí tổ chức thêm hội nghị lần nữa. Ông Kha Viết Em, cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy thị trấn Mái Dầm, thừa nhận: “Việc tổ chức hội nghị báo cáo viên tập trung như hiện nay đã giúp khắc phục những khó khăn, hạn chế trước đây. Mặt khác, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên về tham dự đầy đủ hơn, còn chất lượng hội nghị cũng được nâng lên rõ rệt”.

Theo ban tuyên giáo các xã, thị trấn, do điều kiện hội trường ở địa phương có sức chứa ít nên số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên tham dự hội nghị hạn chế. Tài liệu hội nghị thường không đáp ứng đủ cho đại biểu tham dự bởi địa phương phải tự túc kinh phí sao chép. Không tạo sức hút, chưa làm sinh động nội dung tuyên truyền do khó thực hiện bài giảng điện tử, trình chiếu hình ảnh minh họa. Tất cả điều đó đã gây ảnh hưởng đến chất lượng hội nghị ở địa phương.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc tổ chức hội nghị báo cáo viên tập trung ở huyện rất phù hợp với thực tiễn và đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; giúp cho việc quản lý, đánh giá đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn được thuận lợi, dễ dàng. Đó là nhờ cơ sở vật chất, trang thiết bị luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tổ chức hội nghị.

Chưa kể là thuận tiện trong việc mời báo cáo viên cấp tỉnh, các phòng, ban cấp huyện báo cáo những nội dung mang tính chuyên môn của từng ngành. Các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp thu đầy đủ, kịp thời các thông tin, vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế, các vấn đề nóng, vấn đề nhạy cảm mà dư luận quan tâm.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát động hội thi báo cáo viên giỏi trên địa bàn. Đến nay, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã đăng ký tham gia hội thi và có bước chuẩn bị chặt chẽ.

Đại úy Ngô Văn Toàn, Trợ lý Chính trị viên Ban Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, bộc bạch: “Việc tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi sẽ giúp cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo có thêm cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền miệng. Dù hội thi đến trung tuần tháng 9 mới diễn ra nhưng thời điểm này, chúng tôi đã có bước chuẩn bị cho các nội dung thi”.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc tổ chức hội thi nhằm tạo sự chuyển biến và đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới. Tạo điều kiện để báo cáo viên nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng. Đồng thời giúp đội ngũ báo cáo viên có thêm bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn, nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

Với các biện pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên như hiện nay sẽ góp phần giúp địa phương làm tốt công tác đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giúp Đảng bộ huyện thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bài, ảnh: MỸ AN

Viết bình luận mới