Thực hiện chuyên đề 2024-2025 gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

14/05/2024 | 08:58 GMT+7

(HG) - Theo Tỉnh ủy Hậu Giang, triển khai quán triệt học tập, thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm”, cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Cụ thể là nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo đảm và giữ vững quyết tâm, thành quả của quá trình thực hiện chuyên đề năm 2024-2025.

Các cấp ủy chủ động và có giải pháp hữu hiệu loại bỏ những thông tin xấu độc, xuyên tạc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, bôi nhọ những nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc học tập và làm theo gương Bác, phát huy nội lực, tận dụng tốt thời cơ của “thời kỳ vàng”, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.

Qua đó để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, bồi đắp thế giới quan, phương pháp luận cách mạng, niềm tin vào chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng bộ, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong xã hội thi đua xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh năm 2023-2024 (đến tháng 4), công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ trong tỉnh, tạo được sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Lực lượng liên quan tham gia tích cực vào các hoạt động tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái thù địch; lan tỏa thông tin tích cực, nhất là về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên không gian mạng.

T.T

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>