HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
71,268,580 lượt truy cập
  • CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG THÔNG BÁO
  • 07:35, 26/10/2018
  • Thực hiện theo Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ Công thương về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 về thực hiện giá điện.
  • THÔNG BÁO
  • 08:31, 25/10/2018
  • Tuyển dụng công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước
  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
  • 08:49, 26/09/2018
  • Thiết bị chuyên dụng, xe ô tô, xe chuyên dùng và sà lan đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông Hậu Giang do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang, số 16, Nguyễn Công Trứ, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.