HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
75,382,749 lượt truy cập
  • THÔNG BÁO
  • 06:31, 13/12/2018
  • Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số U 512599, số vào sổ cấp giấy 00153 do ông Phạm Chí Linh đứng tên chủ sử dụng
  • THÔNG BÁO: Đề nghị nộp trả ngân sách nhà nước
  • 07:40, 07/12/2018
  • Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp Hậu Giang (viết tắt là “Ban QLDA”);