HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
120,783,645 lượt truy cập
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN XE Ô TÔ THANH LÝ
 • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản xe ô tô thanh lý do Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang (Số 01, đường Hòa Bình, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đề nghị như sau:
 • Thông báo Tuyển dụng cán bộ năm 2020
 • 08:33, 15/06/2020
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau:
 • THÔNG BÁO
 • 06:33, 08/05/2020
 • Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Thái Văn Kiên
 • THÔNG BÁO (lần 2)
 • 08:08, 04/05/2020
 • Tìm người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp phương tiện xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đã quá thời hạn tạm giữ.
 • THÔNG BÁO Tuyển dụng cán bộ năm 2020
 • 08:23, 24/04/2020
 • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang tổ chức thi tuyển cán bộ năm 2020, cụ thể như sau: