HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
62,388,249 lượt truy cập
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 09:37, 17/01/2018
 • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
 • 09:06, 12/01/2018
 • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A đề nghị như sau:
 • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • 09:08, 04/01/2018
 • ​​​​​​​Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản thi hành án do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vị Thanh và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Ngã Bảy đề nghị như sau:
 • Thông báo đấu giá tài sản
 • 09:07, 04/01/2018
 • ​​​​​​​TS của Chi cục Thi hành án dân sự TP.Vị Thanh - Trần Ngọc Quế, P.3, TP.Vị Thanh, T.Hậu Giang kê biên, xử lý tài sản.
 • THÔNG BÁO
 • 09:09, 28/12/2017
 • ​​​​​​​Mời tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2016-2020”