HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
72,791,941 lượt truy cập
  • BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018
  • 09:49, 27/08/2018
  • Nhằm bổ sung, đội ngũ viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, BAN QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
  • THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
  • 08:13, 27/08/2018
  • Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh đề nghị như sau:
  • Thông báo đấu giá tài sản
  • 09:50, 13/08/2018
  • ​​​​​​​I) TS của Chi cục THADS H.Phụng Hiệp - ấp Mỹ Lợi, TT.Cây Dương, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang. TS ĐG là: QSDĐ và CTXD trên đất tại ấp 8, X.Hòa An, H.Phụng Hiệp, T.Hậu Giang của ông Trần Bình Đẳng,