HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
123,429,316 lượt truy cập
 • Cán bộ hội phụ nữ năng động
 • 07:54, 10/10/2019
 • Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn, rồi được giao đảm trách nhiệm vụ hội và phong trào phụ nữ, nhưng với nhiệt huyết cũng như trách nhiệm cao, chị Trần Diệu Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 • Không ngừng củng cố, nâng chất hoạt động đoàn thể
 • 22:54, 01/10/2019
 • Hoạt động củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đoàn thể ở thị xã Long Mỹ được quan tâm thường xuyên bằng nhiều biện pháp cụ thể, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, xây dựng tổ chức ngày càng phát triển.
 • Tập trung nâng chất hoạt động đoàn thể
 • 09:45, 01/10/2019
 • Các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Phụng Hiệp đã và đang tập trung củng cố, xây dựng và nhân rộng mô hình gắn với việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút đoàn viên, hội viên.
 • Vì sự phát triển của tổ chức công đoàn
 • 00:50, 26/09/2019
 • Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức tổ chức phong trào nên đã góp phần xây dựng và củng cố tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
 • Giúp nông dân nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm
 • 05:53, 12/09/2019
 • Hội viên nông dân là những người trực tiếp tham gia sản xuất thực phẩm, nông sản, do đó, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của họ trong sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn là điều được các cấp hội nông dân chú trọng.