HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
121,302,523 lượt truy cập
 • Đảm bảo công tác tham mưu, phục vụ
 • 09:13, 16/12/2019
 • (HG) - Hoạt động nổi bật của Văn phòng HĐND tỉnh là thực hiện tốt công tác tham mưu nội dung, tổ chức và phục vụ tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, tiếp công dân định kỳ, giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh.
 • Thực hiện tốt công tác phối hợp
 • 09:02, 16/12/2019
 • (HG) - Trong năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
 • Tổ chức 11 cuộc tiếp công dân định kỳ
 • 09:00, 16/12/2019
 • (HG) - Đầu năm đến nay, HĐND tỉnh tổ chức 11 cuộc tiếp công dân định kỳ tại trụ sở, có 21 lượt công dân khiếu nại với 14 nội dung xoay quanh các vấn đề về chế độ chính sách, công tác khám, chữa bệnh, công tác xét xử của tòa án, thi hành án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai…
 • Giám sát - góp ý - phát triển
 • 19:15, 03/12/2019
 • Năm 2019, Thường trực, các ban HĐND tỉnh đã thực hiện có chất lượng chương trình giám sát đề ra.
 • Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX
 • 09:22, 02/12/2019
 • (HG) - Diễn ra trong 2,5 ngày (ngày 4, 5 và sáng ngày 6-12), đại biểu tham gia kỳ họp sẽ nghiên cứu, thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019