HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
110,702,291 lượt truy cập
 • Cần áp dụng đúng, đủ quy định về ban hành văn bản
 • (HG) - Qua giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND các xã, phường trên địa bàn, Ban Pháp chế HĐND thị xã Ngã Bảy đánh giá các nghị quyết QPPL của HĐND xã, phường được ban hành đảm bảo tính hợp hiến
 • Nỗ lực thực hiện chính sách cho người có công
 • 07:05, 03/06/2019
 • Qua giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công ở huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp và huyện Vị Thủy (mốc thời gian thực hiện từ ngày 1-1-2016 đến 31-3-2019),
 • Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức kỳ họp
 • 06:15, 20/05/2019
 • (HG) - Trong công tác tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh tới đây, Thường trực HĐND tỉnh sẽ chủ động phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thống nhất các nội dung về tiếp xúc cử tri, các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết...
 • Thị xã Ngã Bảy: Giải trình để làm rõ trách nhiệm
 • 06:14, 20/05/2019
 • (HG) - Thực hiện hoạt động giải trình giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND thị xã Ngã Bảy luôn lựa chọn nội dung giải trình phù hợp, sát thực tế, những vấn đề nổi cộm, bức xúc hoặc thông qua dư luận xã hội, báo chí, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và các kênh thông tin khác.
 • Luật Thanh niên chưa được triển khai rộng khắp
 • 05:43, 06/05/2019
 • (HG) - Thực hiện giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên trên địa bàn tỉnh những năm qua, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá, thanh niên Hậu Giang có nhiều chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật, thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng động
 • Giải đáp nhiều ý kiến của cử tri
 • 05:39, 06/05/2019
 • Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND 3 cấp trong tỉnh ghi nhận, giải đáp nhiều ý kiến của cử tri.