• Trưởng thành trong quân ngũ
 • Tham gia huấn luyện ngay sau khi nhập ngũ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với các chiến sĩ mới, bởi đây là bước đầu tiên để các anh làm quen với một môi trường xa lạ và có tính kỷ luật cao.
 • Tích cực phòng cháy, chữa cháy rừng
 • 06:34, 20/03/2023
 • Từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 là thời gian cao điểm của mùa khô, do đó công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) đang được các chủ rừng trong tỉnh chủ động phòng chống.
 • Say sưa huấn luyện
 • 19:03, 14/03/2023
 • Những năm gần đây, bên cạnh tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thành phố Vị Thanh còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp đảm bảo ANTT
 • 06:49, 14/03/2023
 • Để công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa các xã, phường, thị trấn đạt hiệu quả cao hơn, mới đây công an các địa phương: huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang);
 • Quyết thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện
 • 07:35, 06/03/2023
 • Các đơn vị, địa phương đã và đang chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để bước vào mùa huấn luyện năm 2023 với quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.