• Quyết tâm đạt yêu cầu huấn luyện
  • 17:05, 30/03/2021
  • Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đợt huấn luyện quân sự các đối tượng năm nay, đơn vị phấn đấu đảm bảo 100% quân số, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên đạt khá giỏi.