HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
69,737,323 lượt truy cập
 • Không ban hành chính sách làm tăng chi NSNN
 • Ghi nhận những nỗ lực của Chính phủ trong quản lý ngân sách, Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý chi NSNN, đặc biệt, không ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi không cân đối được nguồn để thực hiện.
 • Quyết tâm công tác thu thuế
 • 08:28, 17/10/2018
 • Thời gian về đích trong công tác thu ngân sách nhà nước năm 2018 còn lại rất ngắn, nhưng số thu từ đầu năm đến nay của thị xã Long Mỹ vẫn chưa đạt như mong muốn.
 • Nỗ lực giải ngân vốn các dự án
 • 08:01, 03/10/2018
 • Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016-2020 tỉnh được giao trên 8.300 tỉ đồng; phân bổ trong 3 năm 2016-2018 trên 5.400 tỉ đồng. Trong đó, có trên 4.500 tỉ đồng phân bổ thực hiện cho 1.505 dự án.
 • Quyết tâm thu ngân sách đạt chỉ tiêu
 • 09:00, 28/09/2018
 • Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt khá với các chỉ số thu đồng đều.