• Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước
 • 07:04, 26/02/2021
 • (HG) - Nhằm thực hiện hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tại Nghị quyết số 01,
 • Nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo
 • 06:42, 26/02/2021
 • Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng để thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN), góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó ngành thuế tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trong công tác thu thuế.
 • Thị xã Long Mỹ: Quản lý hiệu quả nguồn vốn vay ủy thác
 • 05:00, 23/02/2021
 • (HG) - Năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Long Mỹ phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt từ 6% so với năm 2020, vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng 1 tỉ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn cộng nợ khoanh giảm đến 1% và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu huy động tiền gửi.
 • Phát động phong trào thi đua thu ngân sách năm 2021
 • 06:28, 19/02/2021
 • (HG) - UBND thị xã Long Mỹ vừa tổ chức phát động phong trào thi đua thu ngân sách nhà nước năm 2021. Theo đó, từ nay đến ngày 31-5, các xã, phường thu tổng nguồn đạt từ 50% trở lên,
 • Giải ngân cho 30 hộ vay vốn
 • 17:50, 18/02/2021
 • (HG) - Sáng ngày 18-2, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hậu Giang đã giải ngân cho 30 hộ vay vốn Chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (học kỳ 2) ở địa bàn phường IV, thành phố Vị Thanh, với tổng số tiền giải ngân 375 triệu đồng (ảnh).
 • Thực hiện tốt công tác kiểm soát chi
 • 05:20, 17/02/2021
 • Năm 2020 và tháng đầu của năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đáng chú ý là công tác kiểm soát chi được chú trọng và đạt được nhiều hiệu quả.
 • Ngân hàng Chính sách xã hội Hậu Giang: Đồng hành cùng hộ nghèo vươn lên
 • 07:31, 14/02/2021
 • Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hậu Giang (NHCSXH) trong suốt chặng đường qua đã thực hiện tốt trọng trách của Đảng, Chính phủ giao phó cho vay đúng, đủ và chủ động kịp thời đưa nguồn vốn vào đúng những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người nghèo.