HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
96,989,354 lượt truy cập
  • Lắp đặt mới trên 7.800 bộ đồng hồ nước
  • 09:11, 04/12/2019
  • (HG) - Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, trong năm 2019, trung tâm đã lắp mới đồng hồ nước cho hộ dân sử dụng trên địa bàn khu vực nông thôn được 7.811 bộ, tăng 2.811 bộ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra và đạt 156,22%.
  • Cá khô tăng giá
  • 09:07, 04/12/2019
  • (HG) - Nông dân trên địa bàn tỉnh đang bơm tát nước trên đồng để gieo sạ vụ lúa Đông xuân, đây cũng là thời điểm người nuôi cá ruộng bắt đầu vào mùa thu hoạch.
  • Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,87%
  • 08:54, 04/12/2019
  • (HG) - Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 toàn tỉnh thực hiện được 2.685 tỉ đồng, tăng 7,87% so với tháng trước và tăng 13,13% so với cùng kỳ.