HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
82,634,316 lượt truy cập
 • Chương trình sẽ mang đậm bản sắc các dân tộc
 • 08:09, 12/03/2019
 • (HG) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Dân tộc tỉnh vừa thống nhất kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2019, trước khi trình Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh thông qua và triển khai thực hiện.
 • Nâng chất danh hiệu thiết thực
 • 09:45, 11/03/2019
 • Nâng chất đồng bộ xã văn hóa nông thôn mới, phường văn minh đô thị được Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) thị xã Ngã Bảy tiếp tục đẩy mạnh.
 • Nghệ thuật phục chế đồ gốm bằng vàng
 • 08:46, 05/03/2019
 • Hầu hết chúng ta đều vứt bỏ những món đồ gốm, sành sứ khi chúng bị bể hoặc nứt. Nhưng tại Nhật Bản có một nghệ thuật gọi là Kintsugi - dùng nhựa cây và bột vàng để trám những vết nứt hoặc gắn những mảnh vỡ lại với nhau.
 • Cùng xây dựng huyện nông thôn mới
 • 08:24, 04/03/2019
 • Năm nay, Châu Thành A quyết tâm xây dựng 3 thị trấn Cái Tắc, Rạch Gòi và Bảy Ngàn đạt chuẩn văn minh đô thị, hướng đến 100% xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, tạo tiền đề xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
 • Khen thưởng 32 mô hình xuất sắc
 • 08:58, 01/03/2019
 • (HG) - Huyện Châu Thành A vừa tổ chức tổng kết cuộc thi Mô hình có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, giai đoạn 2017-2018, sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tổng kết ngành văn hóa và thông tin, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.