HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
51,584,478 lượt truy cập
  • Cấp mã số bảo hiểm xã hội: Nhiệm vụ trọng tâm
  • 07:40, 19/09/2017
  • (HG) - Trong Hội nghị trực tuyến về tình hình triển khai Quyết định số 595/QĐ-BHXH (Quyết định Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn
  • Toàn tỉnh có 593.712 người tham gia bảo hiểm y tế
  • 08:28, 15/09/2017
  • (HG) - Tính đến ngày 31-8, toàn tỉnh có 593.712 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), chiếm tỷ lệ 76,7% dân số. Trong đó, thành phố Vị Thanh có 62.980 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 83,5%;
  • Mức đóng bảo hiểm y tế
  • 05:39, 12/09/2017
  • ​​​​​​​(HG) - Từ ngày 1/7/2017, mức lương cơ sở tăng từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017,