HOTLINE: 0982.095.095 - 0293.3878767 Thứ ba, ngày 15/12/2016
57,746,762 lượt truy cập
  • Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính
  • 08:20, 15/03/2018
  • ​​​​​​​(HG) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ;
  • Ngành Bảo hiểm xã hội và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
  • 07:16, 09/03/2018
  • ​​​​​​​(HG) - Theo Kế hoạch số 650 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành bảo hiểm xã hội năm 2018 vừa được ban hành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu toàn ngành tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2017-2018 và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành, trong đó có các quy định pháp luật về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.
  • Chỉ cấp 1 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho mỗi lần khám bệnh
  • 09:12, 06/03/2018
  • ​​​​​​​(HG) - Là một trong những chính sách mới có hiệu lực thi hành kể từ tháng 3/2018. Theo đó, tại Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, mỗi lần khám người bệnh chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.