• Nâng chất hoạt động các đoàn thể
 • 09:27, 28/12/2017
 • ​​​​​​​Năm 2017, các đoàn thể chính trị - xã hội xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
 • Dân vận trong xây dựng quê hương
 • 09:20, 28/12/2017
 • Thời gian qua, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, đã phát huy được phong trào thi đua dân vận khéo trong công tác vận động quần chúng nhân dân trên nhiều lĩnh vực.
 • Quyết tâm hoàn thành công tác tuyển quân
 • 08:09, 26/12/2017
 • Để hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2018, thời gian qua, Hội đồng NVQS thị xã Long Mỹ đã chỉ đạo xã,  phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung triển khai các nội dung công việc để thực hiện đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch đề ra.
 • Niềm vui ở Phú Hữu
 • 08:16, 25/12/2017
 • Xuân này, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, đón nhiều niềm vui khi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu như tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục, đào tạo nghề,... không chỉ đạt cao mà còn nhận được sự đồng thuận lớn từ người dân.