• Tích cực chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động
 • 08:04, 19/05/2020
 • Với chủ đề của Tháng Công nhân năm nay (tháng 5): “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành A có nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp đoàn viên công đoàn, người lao động ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất.
 • Quà dâng lên Bác: Tôn trọng Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân
 • 16:49, 18/05/2020
 • Sinh nhật Bác năm nay, thế hệ con cháu của Người ở Hậu Giang tiếp tục dâng lên những món quà vật chất phong phú, tinh thần tích cực. Đó là hàng ngàn cách làm hay, mô hình hiệu quả hướng về cơ sở, chăm lo cho dân theo gương Bác của tổ chức, cá nhân...
 • Hướng về Bác
 • 23:38, 13/05/2020
 • Hiện nay, huyện Long Mỹ đang tập trung nhiều hoạt động chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, huyện đánh giá đạt nhiều kết quả, làm quà dâng lên Bác dịp này...
 • Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • 08:12, 13/05/2020
 • Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người là tài sản vô cùng quý báu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; mãi là niềm tự hào, nguồn cổ vũ to lớn đối với các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau; là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt Đảng ta, dân tộc ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.